2019 - 2

2019 - 2

ETFs Fiduciary Management Alternative FI External manager selection ESG
Cover_295x385.png


Kleine en middelgrote bedrijven hebben nergens zoveel moeite om aan financiering te komen als in Nederland. De financieringskloof is hier veruit het grootst en dat zet een rem op de economische groei, zo stelde kredietverzekeraar Euler Hermes onlangs op basis van een groot onderzoek. Voor de Nederlandse MKB-ers wreekt zich het feit dat er weinig keus is. De kredietvoorziening is voor 90% in handen van een paar grootbanken. In omliggende landen is de concurrentie groter en zijn er meer alternatieven om aan een lening te komen.

Tijdens de Ronde Tafel over Alternative Fixed Income kwam de populariteit van deze asset class uitgebreid aan de orde. De MKB-markt biedt een enorme mogelijkheid om de vastrentende portefeuille te diversificeren en om te beleggen in een beleggingscategorie met aantrekkelijke risico-rendementsverhoudingen. Met name de Europese markt biedt veel mogelijkheden, juist omdat deze markt minder ontwikkeld is dan bijvoorbeeld de Amerikaanse markt.

Naast diverse artikelen en interviews over Alternative Fixed Income gaat in deze uitgave veel aandacht uit naar het onderwerp (passief beleggen in) ESG. De Ronde Tafel over dit onderwerp werd geleid door Anne Gram, toezichthouder en onafhankelijk adviseur pensioenfondsen.

Op 18 maart organiseerde Financial Investigator een educatieve bijeenkomst voor pensioenfondsen over Fiduciair Management en de Uitbesteding van de Externe Manager Selectie ten kantore van Blue Sky Group in Amstelveen. Dit event vormde een mooie gelegenheid om met de CIO van Blue Sky Group, Jack Jonk, in het coververhaal nog wat dieper in te gaan op een aantal vragen als ‘waar schuilt het succes van het fiduciaire concept in?’, ‘waar komt de kritiek vandaan?’, ‘welke ontwikkelingen heeft fiduciair management doorgemaakt?’ en ‘welke tips kunnen meegegeven worden aan pensioenfondsen?’