BlackRock: Transformatie stemt positief voor tweede helft 2024

BlackRock: Transformatie stemt positief voor tweede helft 2024

Outlook vooruitzicht (14).jpg

BlackRock noemt de transformatie die de wereld doormaakt ‘vergelijkbaar met de industriële revolutie’. Een voorziene golf aan investeringen, die nodig is voor de ontwikkeling van kunstmatige intelligentie, infrastructuur en duurzame energie en het verleggen van handelsstromen, stemt de strategen van de Amerikaanse vermogensbeheerder positief voor de tweede helft van 2024.

Dit blijkt bij de publicatie van de Midyear Outlook 2024 van BlackRock. ‘De snelheid, omvang en impact van deze veranderingen moeten echter nog blijken en gaan gepaard met een ongewone economische achtergrond na de pandemie: hogere inflatie en rentetarieven te midden van een zwakkere groei in vergelijking met het tijdperk vóór de pandemie – en een hogere staatsschuld’, aldus de strategen in een toelichting.  

In de outlook worden drie belangrijke thema’s belicht en de gevolgen die ze naar verwachting zullen hebben voor beleggers:   

  • Real assets: De BlackRock-strategen verwachten een nieuwe golf van investeringen in reële activa, zoals data-centra en -netwerken, die economieën en markten kunnen transformeren. Voor het bepalen van de winnaars is inzicht nodig in de technologische ontwikkeling en de potentiële ontwrichting die deze met zich meebrengt.  
  • Risico’s nemen: De strategen zoeken naar beleggingen die het goed kunnen doen in verschillende scenario’s en zetten in op het meest waarschijnlijke scenario. Voor hen is dat een geconcentreerd AI-scenario, waarin een handvol AI-winnaars de succesvolste beleggingen zullen blijken.  
  • Dynamische allocatie: Beleggers moeten volgens de strategen blijven speuren naar de volgende golf van beleggingskansen. Klaar blijven staan om assetallocaties te herzien, is hierbij het credo.