DNB publiceert nieuwe Q&A over onderbouwing solidariteits- of risicodelingsreserve

DNB publiceert nieuwe Q&A over onderbouwing solidariteits- of risicodelingsreserve

Pensioen (06)

DNB heeft een Q&A gepubliceerd over de benodigde onderbouwing van de inrichting van de solidariteits- of risicodelingsreserve. Deze Q&A is een reactie op de vraag vanuit de pensioensector om van DNB meer duidelijkheid te krijgen over wanneer wordt voldaan aan een 'evenwichtige' inrichting volgens de Wtp.

In de Q&A benoemt DNB vier aspecten van de benodigde onderbouwing. De pensioenuitvoerder hoort het volgende te kunnen onderbouwen:

  1. Dat de inrichting van de reserve voldoet aan de normen in wet- en regelgeving.
  2. De keuze voor de kwantitatieve maatstaven waarmee de pensioenuitvoerder de aansluiting van de inrichting bij de doelstellingen van de reserve beoordeelt en de evenwichtige inrichting van de reserve beoordeelt.
  3. Dat de gekozen inrichting van de reserve aansluit bij de van tevoren vastgestelde doelstellingen van de reserve.
  4. Dat de inrichting van de reserve evenwichtig is.

De Q&A is hier gepubliceerd.