MFS: Is Amerikaanse inflatie bijna terug in zijn hok?

MFS: Is Amerikaanse inflatie bijna terug in zijn hok?

Inflation United States
Inflatie (04)

Beleggers vragen zich in aanloop naar de Fed-vergadering van deze week zich vooral af of de centrale bank vindt dat de inflatie in april genoeg gedaald is om te kunnen spreken van het begin van een neerwaartse spiraal.

De Fed heeft bij vorige vergaderingen duidelijk gezegd dat er sprake moet zijn van meerdere maanden op rij waarin de inflatie bijna 'terug in zijn hok' is voordat ze begint met het verlagen van de rente. Het is nog niet helder of de inflatiemaatstaven (CPI en PCE) van april laag genoeg zijn om aangemerkt te worden als het begin van een trend. Dat stelt Erik Weisman, hoofdeconoom van de Amerikaanse vermogensbeheerder MFS. 

De meest recente macro-economische cijfers bleven ver achter bij de verwachtingen. Met het dubbele mandaat van de Fed in het achterhoofd vraagt Weisman zich af of de Fed zich zorgen maakt over het verband tussen de hoge rente en het mogelijke drukkende effect op de economische groei. 'Misschien is dit wel genoeg om de renteverlaging sneller in te zetten', aldus Weisman.

De langetermijn-dots vertellen beleggers een eigen verhaal over de nominale neutrale beleidsrente. Vorig kwartaal steeg voor het eerst in geruime het mediane langetermijndoel. Weisman: 'De meeste markten vinden dat het langetermijndoel voor de nominale Fed funds rate aanzienlijk hoger zou moeten liggen. De vraag is of de Fed zich in die richting blijft bewegen?'

'Daarnaast moet worden ingeschat hoeveel rentestappen de Fed dit jaar en de jaren erna zet en of dit overeenkomt met wat de markt inprijst', aldus Weisman.