J.P. Morgan Private Bank: Family offices zetten flink in op alternatives

J.P. Morgan Private Bank: Family offices zetten flink in op alternatives

Alternative Investing
Investering.jpg

Family offices zijn gemiddeld voor maar liefst 45% belegd in alternatieve beleggingen.

J.P. Morgan Private Bank heeft 190 family offices van over de hele wereld, met een gemiddelde nettowaarde van $ 1,4 miljard, gevraagd om inzicht te geven in hoe zij beleggingen, governance, opvolgingsplanning en family office-activiteiten managen.

‘Family offices diversifiëren hun beleggingsportefeuilles, waarbij bijna 80% werkt met externe beleggingsadviseurs’, aldus de bank vandaag. ‘Ze zijn meer bereid om illiquiditeitsrisico te nemen om een hoger potentieel langetermijnrendement te behalen. De gemiddelde portefeuille heeft momenteel een allocatie van 45% aan alternatieve activa, gericht op een rendement van 11%; private equity is met 86% de meest aangehouden beleggingscategorie; en infrastructuur is met 9% de minst aangehouden beleggingscategorie.

Naast de focus op alternatieven ontwikkelen family offices consequent liquide kernportefeuilles. Gemiddeld alloceren deze portefeuilles 26% aan publieke aandelen en 20% aan vastrentende waarden en contanten.’

Beveiliging en kosten

‘Bijna een kwart van de onderzochte family offices meldde dat ze te maken hadden gehad met een cyberaanval of financiële fraude, maar slechts een op de vijf family offices merkte op dat ze cyberbeveiligingsmaatregelen hebben getroffen. Met dat in het achterhoofd gaf 40% van de family offices aan dat cyberbeveiliging een van de grootste verbeterpunten is.

Family offices richten zich op kostenbeheersing en tegelijkertijd op het werven en behouden van toptalent. Zoals bij elk bedrijf kunnen deze twee doelstellingen op gespannen voet staan met elkaar als het gaat om het inzetten van personeel. Het uitbesteden van bepaalde functies via een hybride aanpak wordt steeds gebruikelijker onder family offices.

Grote, gevestigde family offices met een beheerd vermogen van $ 1 miljard of meer hebben gemiddeld jaarlijkse operationele kosten van $ 6,1 miljoen, waardoor het uitbesteden van management en strategie een prioriteit wordt. Bijna 40% van de kleine en middelgrote family offices, met een beheerd vermogen variërend van $ 50 miljoen tot $ 999 miljoen, besteedt in meer of mindere mate beleggingsbeheer uit.’