eToro: Geen vrees voor de naderende correctie

eToro: Geen vrees voor de naderende correctie

Financial markets
Koersgrafiek (06) koers pijl omhoog stijging

De toonaangevende Amerikaanse S&P 500 Index is dit jaar al met 10% gestegen. Hoewel het positief is dat de rally zich verbreedt naar andere sectoren dan alleen technologie, lijkt 10% groei in een kwartaal teveel van het goede. In dit tempo komt de S&P 500 Index uit op 40% op jaarbasis.

Na zo’n snelle stijging is een correctie volkomen normaal, mede daarom ligt het in de lijn der verwachting. Tegelijkertijd is bij de huidige marktomstandigheden de kans reëel dat beleggers bij een eventuele dip weer snel instappen. Bedrijfswinsten zijn vooralsnog beter dan verwacht, renteverlagingen lijken aanstaande en er staat nog heel veel geld ‘langs de zijlijn’. Door de hoge rente is er in de VS alleen al maar liefst $7 biljoen gestald in geldmarktfondsen (zie grafiek). Vooral institutionele beleggers houden veel cash aan en hebben voldoende ruimte om hun aandelenbeleggingen te vergroten. Dat maakt het huidige beleggingssentiment nog verre van extreem.

De S&P 500 Index ziet gemiddeld twee à drie correcties per jaar

Resultaten uit het verleden bieden geen garantie, maar wel enige houvast. Gemiddeld genomen krijgt de S&P 500 Index jaarlijks te maken met 2 à 3 bescheiden correcties van zo’n 5% per jaar. Tussen de hoogste en laagste koers binnen een kalenderjaar zit gemiddeld 14%. Vorig jaar bedroeg die daling bijvoorbeeld 10%, terwijl de S&P 500 Index uiteindelijk op een plus van 24% eindigde. In 2020 vond een veel grotere daling van 34% plaats, maar eind december was deze al volledig gecorrigeerd en prijkte er 16% groei op de borden.

Hardnekkige inflatie en marktomvang VS grootste marktrisico’s

In de huidige markt ligt het grootste risico in de Verenigde Staten en in het bijzonder bij de grote technologiebedrijven. De waarde van alle in Amerika genoteerde bedrijven is momenteel meer dan 60% van de totale beurswaarde wereldwijd. De zogenaamde ‘Magnificent 7’-aandelen (Microsoft, Apple, NVIDIA, Amazon, Alphabet, Meta en Tesla) hebben samen een weging van bijna 30% in de S&P 500 Index. Deze concentratieniveaus betekenen dat tegenvallende resultaten in deze kopgroep beurzen wereldwijd beïnvloeden.

Op dit moment gaan beleggers uit van economische groei in de VS van 2% in 2024 die, zo heeft de Federal Reserve beloofd, geholpen zal worden door drie renteverlagingen. Deze trapsgewijze daling gaat uit van een daling van de inflatie tot onder de 3%. In deze omgeving lijken lager-dan-verwachte productiviteitsstijgingen in de Amerikaanse technologiesector en hardnekkige inflatie de grootste marktrisico’s voor beleggers.

Geld langs de zijlijn is een belangrijke factor

Door de oplopende rente in de afgelopen twee jaar is inmiddels in de VS alleen al bijna $7 biljoen geïnvesteerd in geldmarktfondsen die rentes tot aan 5,5% vergoeden. Keerzijde is dat dit geld de aandelenrally van het eerste kwartaal heeft gemist. Door het sterke fundament van solide bedrijfswinsten en zicht op renteverlagingen is een klassiek FOMO-sentiment (de ‘fear of missing out’) ontstaan. Zolang het fundament in tact blijft is er aanleiding genoeg om aan te nemen dat een waarschijnlijke dip in 2024 al snel nieuwe instroom zal opleveren.