PIMCO: Groeifactoren economie VS kunnen inflatie boven 2% houden

PIMCO: Groeifactoren economie VS kunnen inflatie boven 2% houden

Inflation United States
Inflatie (05) rente

Terwijl veel grote, ontwikkelde markteconomieën vertragen, behoudt de Verenigde Staten zijn verrassend sterke momentum, met verschillende ondersteunende factoren die naar verwachting aanhouden. Deze groeifactoren zouden de Amerikaanse inflatie boven het 2% doelwit van de Federal Reserve kunnen houden gedurende de cyclische horizon van zes tot twaalf maanden.

Dit schrijven econoom Tiffany Wilding en CIO Global Fixed Income Andrew Balls in de Cyclical Outlook van 's werelds grootste obligatiebelegger PIMCO.

'We verwachten nog steeds dat de Fed halverwege het jaar begint met het normaliseren van het beleid, vergelijkbaar met andere centrale banken in ontwikkelde markten. Echter, het pad van renteverlagingen van de Fed zou geleidelijker kunnen verlopen,' aldus Wilding en Balls.

Factoren die hebben bijgedragen aan de veerkracht van de VS zouden de (nog steeds vertragende) Amerikaanse economie nog wat langer kunnen ondersteunen. Er zijn volgens Pimco vijf hoofdfactoren in het spel:

  1. Grotere fiscale stimuleringsmaatregelen gerelateerd aan de pandemie en nog steeds verhoogde federale tekorten hebben de Amerikaanse vraag versterkt ten opzichte van andere regio's.
  2. Andere economieën blijken gevoeliger te zijn voor hogere rentetarieven dan de VS.
  3. Europa en Zuidoost-Azië lijken minder geïsoleerd te zijn voor Chinese importconcurrentie dan de VS.
  4. Amerikaanse bedrijven staan aan de voorhoede van AI-technologieën, wat aanzienlijke welvaartseffecten creëert nog voordat productiviteitswinsten worden gerealiseerd.
  5. Het risicobalans voor de uitkomst van de Amerikaanse presidentsverkiezingen neigt naar beleidsmaatregelen die marginaal ondersteunend zouden zijn voor de Amerikaanse groei en potentieel schadelijk elders.

Desalniettemin verwacht Pimco dat de Amerikaanse groei dit jaar geleidelijk zal vertragen naar het niveau van andere ontwikkelde markten. 'Een zachte economische landing blijft haalbaar in de VS. Sterker nog, marktprijzen voor zowel aandelen als de uiteindelijke beleidsrente van de Fed lijken grotendeels de mogelijkheid van een recessie uit te sluiten. Toch zijn wij van mening dat de risico's in beide richtingen - van recessie tot hernieuwde inflatie - vergroot blijven na de ongekende wereldwijde schokken in aanbod en vraag.'

In deze onzekerheid bieden obligaties volgens Pimco aantrekkelijke nominale en voor inflatie gecorrigeerde rendementen, plus daar bovenop het potentieel om goed te presteren in verschillende economische scenario’s. 'Gezien de vlakke rendementscurves, geloven we dat middellange looptijden een aantrekkelijke balans kunnen bieden tussen cash, waar rendementen vluchtig zijn en zullen dalen wanneer centrale banken beginnen met renteverlagingen, en langlopende obligaties, die onder druk kunnen komen te staan door stijgende obligatie-aanbod nodig om groeiende staatsschulden te financieren.'

Obligatiemarkten buiten de VS zijn volgens Wilding en Balls nog aantrekkelijker, aangezien inflatierisico's minder uitgesproken zijn in de rest van de ontwikkelde wereld terwijl recessierisico's groter zijn. 'We zijn met name gecharmeerd van het Verenigd Koninkrijk, Australië en Canada.'