KPMG: Strenge controle op rapportages duurzaamheidsrisico’s

KPMG: Strenge controle op rapportages duurzaamheidsrisico’s

Rules and Legislation ESG
Algemeen (29) rapport asset allocatie financieel plan

Dit controleseizoen dringt KPMG er bij haar klanten op aan om tijdig de nieuwe Europese duurzaamheidsregelgeving te implementeren. De Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) verplicht ondernemingen om te rapporteren over klimaatimpact, sociale verantwoordelijkheid en goed bestuur.

Accountants hebben een belangrijke rol bij het verstrekken van zekerheid rondom deze informatie en kunnen een verklaring met beperking afgeven indien niet volgens de nieuwe wetgeving wordt gerapporteerd. Informatie over boekjaar 2024 moet begin 2025 worden opgeleverd. Desondanks zien wij dat niet alle organisaties afdwingbare doelstellingen hebben gedefinieerd. Dit schrijft KPMG vandaag in haar Klimaatbrief 2024 aan klanten en stakeholders.

De roep uit de samenleving om organisaties verantwoordelijkheid te laten nemen voor een rechtvaardige transitie naar een duurzamere wereld is onverminderd luid. Belanghebbenden, zoals investeerders, werknemers, consumenten en maatschappelijke organisaties, eisen dat bedrijven hun productieketen verduurzamen. Veel ondernemingen rapporteren al vrijwillig over belangrijke ESG-aspecten: environmental (milieu), social (mens) en governance (bestuur). De Europese regelgeving dit vanaf dit jaar van kracht is vereist dat grote bedrijven rapporteren over hun impact op mens en milieu.

Klimaatplannen

Mariska van de Luur, lid van de Raad van Bestuur van KPMG en Head of Assurance: 'Om ons heen zien we de gevolgen van het veranderende klimaat. De actiemodus moet omhoog; terwijl de nieuwe regelgeving complex en omvangrijk is, en de tijd om te implementeren kort. Als de klimaatplannen niet verankerd zijn in de strategie van bedrijven, zullen we als wereld onze doelen niet halen. Tegelijk moeten we ervoor waken dat bedrijven deze regels slechts beschouwen als een kwestie van compliance, of het zien als vulling voor een mooi jaarverslag. De intrinsieke motivatie die we bij diverse bedrijven zien, zou daarmee teniet worden gedaan. Dat is zonde.'

Het nieuwe jaarverslagenseizoen vraagt om een verdere uitbreiding van de aard en omvang van onze controlewerkzaamheden. De traditionele aanpak van een team accountants gericht op financiële verslaggeving is definitief verschoven naar (controle)werkzaamheden die worden verricht door multidisciplinaire teams. Zo heeft KPMG naast specialisten op het gebied van CO2-emissies onder meer mariene biologen, mensenrechtenjuristen en aardwetenschappers in dienst genomen om accountants te helpen de rapportages van bedrijven goed te beoordelen.

Verklaring met beperking

Van de Luur: 'Met alle beursgenoteerde bedrijven die wij controleren, voeren onze accountants constructief kritische gesprekken. In onze controleverklaring geven wij een indicatie of deze bedrijven in lijn met hun klimaatbeleid rapporteren, en of wij onjuistheden zien op dit vlak. Onze accountants kunnen dan een verklaring met beperking afgeven. Dit hoeft niet onmiddellijk zorgwekkend te zijn; het sluit aan bij deze implementatiefase waarin wordt geleerd. Wij handelen hierbij vanuit onze maatschappelijke verantwoordelijkheid als accountants om dergelijke signalen door te geven aan de samenleving.'