State Street: Sentiment institutionele beleggers herstelt in februari

State Street: Sentiment institutionele beleggers herstelt in februari

Financial markets
Beursvloer (01)

State Street Global Markets heeft de resultaten gepubliceerd van de State Street Institutional Investor Indicators voor februari. De State Street Risk Appetite Index veerde weer op in februari, terwijl de State Street Risk Holdings Indicators een verdere daling in cash holdings lieten zien.

De State Street Risk Appetite Index hersteld van -0,09 naar 0,18, wat wijst op meer risicobereidheid in februari.

'De rendementen op de aandelenmarkten waren in februari simpelweg te mooi om te missen. Waar beleggers aan de start van het jaar nog voorzichtig waren na de volatiliteit op de rentemarkten, herontdekten zij in februari hun trek in risicovollere beleggingen. Hoewel de hoop op renteverlagingen is uitgesteld tot juni of later was de combinatie van lage volatiliteit en solide Amerikaanse groei voldoende voor grotere risicobereidheid onder beleggers, vooral in aandelen en FX-markten. In beide gevallen zagen we een verbetering in de relatieve vraag naar specifieke opkomende markten, waaronder China', aldus Michael Metcalfe, hoofd macrostrategie bij State Street Global Markets.

Uit de State Street Holdings Indicators blijkt dat de langetermijn-aandelenallocaties van beleggers met 1,2 procentpunt zijn gestegen tot 52,8%. Dit werd gecompenseerd door een daling van 0,8 procentpunt in beleggingen in cash tot 19,7% en een verdere daling van 0,4 procentpunt in de allocaties naar vastrentende waarden tot 27,5%.

'De stijging van de risicobereidheid was vooral merkbaar in opnieuw een scherpe daling van de cash holidngs, die in de loop van de maand met bijna een procent daalden. Cash holdings liggen nu slechts 1% boven het langetermijngemiddelde. Dit is de kleinste overweging in cash in acht maanden en wijst erop dat het 'dry powder' van beleggers begint op te raken. Zelfs bij een veel hogere kortetermijn rente laat dit zien dat institutionele beleggers graag uit cash stappen als de marktomstandigheden elders gunstiger zijn,' legt Michael Metcalfe uit.

Inzoomend op Europa zegt Michael Mecalfe in aanvulling op het persbericht:

'De Europese groeiverwachtingen worden nog steeds naar beneden bijgesteld. Maar dat was niet genoeg om het vertrouwen van beleggers te temperen. Dit is ook te zien in de eurozone, waar de vraag van buitenlandse beleggers naar aandelen uit de eurozone terugkeerde naar gemiddeld niveau. De vraag van institutionele beleggers naar aandelen uit de eurozone blijft echter aanzienlijk achter bij de vraag naar aandelen uit de VS. Dit geeft het groeiende verschil in relatieve fundamentals weer. Het totale aandelenbezit van institutionele beleggers bevindt zich nu op het hoogste niveau in zeven maanden en is slechts één procentpunt lager dan de hoogste stand in de afgelopen tien jaar. Dit toont de groeiende overtuiging, of misschien zelfgenoegzaamheid, van beleggers dat de aandelenmarkten veerkrachtig blijven, ondanks economische, politieke en geopolitieke onzekerheden.'