Carmignac: Is de comeback van de geldmarktinstrumenten nu al voorbij?

Carmignac: Is de comeback van de geldmarktinstrumenten nu al voorbij?

Financial markets
Geld (4).png

Deze economische cyclus is in veel opzichten uitzonderlijk en de marktbewegingen getuigen hiervan: een forse daling in 2022, een bijzonder sterke stijging in 2023 en een ongekende monetaire verkrapping. Veel beleggers en spaarders hebben zich echter, zoals gewoonlijk, laten leiden door zowel de aantrekkingskracht van winst als door risicoaversie.

De stijging van de geldmarktrente riep uiteenlopende reacties op. Enerzijds werden beleggers aangemoedigd door de vooruitzichten op hogere inkomsten, anderzijds waren ze bang voor een herhaling van de ontwikkelingen in 2022, toen de koersen van zowel aandelen als obligaties daalden. 

Overheden hebben hiervan geprofiteerd; binnenlandse spaarproducten waren bijzonder in trek in Europa en de Amerikaanse schatkist werd gefinancierd met kortetermijnuitgiften. Ook beleggers hebben er hun voordeel mee gedaan; in 2022 en de eerste helft van 2023 waren geldmarktbeleggingen een verstandige keuze.

Het is echter belangrijk om de ommekeer van de centrale banken en de gevolgen daarvan onder ogen te zien. Een groeiend aantal van deze spaarproducten bereikt de vervaldatum. De verwachte daling van de beleidsrente zal ertoe leiden dat de inkomsten uit geldmarktbeleggingen ook omlaag zullen gaan.

Beleggers en spaarders moeten zich realiseren dat geldmarktfondsen en termijndeposito's momenteel weliswaar een aantrekkelijke nominale rente bieden, maar dat deze rente waarschijnlijk lager zal zijn wanneer ze hun belegging na de vervaldatum verlengen. Tenzij de inflatie weer gaat stijgen en de rente wordt verhoogd, zullen de rentetarieven op de geldmarkt gaan dalen.

Beleggers en spaarders krijgen dus te maken met een herbeleggingsrisico: het risico van een relatief verlies doordat hun huidige beleggingsopbrengsten tegen een lagere rente worden herbelegd. 

Hoe kan dat worden voorkomen?

Het is belangrijk om vandaag al een aantrekkelijk rendement voor de toekomst te garanderen. De bedrijfsobligatiemarkten bieden extra rendement dat beleggers voor de komende kwartalen of zelfs jaren kunnen vastleggen. Met andere woorden: dit is de 'gederfde winst' van beleggers die ervoor kiezen hun posities op de geldmarkt te behouden of die de herallocatie van hun vermogen uitstellen – dit rendementsverschil bedraagt 1% tot 2% per jaar en is dus allesbehalve verwaarloosbaar.

Deze belangstelling voor strategieën die extra rendement bieden, zal naar verwachting gunstig uitpakken voor activa met een hoge carry en de comeback van actief beheer in de hand werken, ten koste van geldmarktinstrumenten. Het is van cruciaal belang om beleggersgedrag, dat grotendeels afhangt van wat centrale bankiers doen, goed te begrijpen, al was het maar vanwege de impact ervan op speculatief gedrag van beleggers. Rentetarieven vormen de basis van elke financiële berekening of transactie, zoals de Oostenrijkse econoom Joseph Schumpeter het zou zeggen.