Jennison Associates: Groeiaandelen goed gepositioneerd voor zachte landing

Jennison Associates: Groeiaandelen goed gepositioneerd voor zachte landing

Growth stocks
Vermogen groei winst beleggen

Door Raj Shant, Client Portfolio Manager bij Jennison Associat

Hoewel de economische groei naar verwachting zal afzwakken en de bedrijfswinsten zullen dalen, blijven de vooruitzichten voor groeiaandelen solide, zelfs na een sterk 2023, waarin ze beter presteerden dan waardeaandelen en de bredere markt.

Deze prestatie werd grotendeels gedreven door de AI-hausse, maar ook door andere ‘pockets of growth’ zoals de brede acceptatie van de GLP-1 obesitasmedicijnen. De markt gaat uit van een zachte landing van de economie. In zo'n omgeving zijn beleggers geneigd te zoeken naar innovatieve bedrijven die gestaag kunnen blijven groeien. Deze zijn onder meer te vinden in de technologie-, gezondheidszorg- en consumentengoederensector.

Ook van lagere rentes zouden bedrijven met een lange termijn groeiperspectief profiteren, omdat dit de huidige waarde van hun toekomstige kasstromen verhoogt. Cyclische bedrijven daarentegen zijn veel meer afhankelijk van een solide groei van het BBP om hun inkomsten te ondersteunen. 

Wij denken dus dat de vooruitzichten voor groeiaandelen heel interessant zijn. Ze hebben de neiging beter te presteren dan de bredere markt in een iets zwakkere macro-economische omgeving, maar ook in het minder waarschijnlijke geval van een recessie.

Kunstmatige intelligentie

Kunstmatige intelligentie (AI) zal een enorme impact hebben in de meeste, zo niet alle sectoren van de economie en de financiële markt. Vorig jaar zagen beleggers dit als een enorme kans voor big tech. Maar zal dat zo blijven, of zullen we geheel nieuwe bedrijven en nieuwe zakelijke kansen zien ontstaan door AI? De uitdaging met grote disrupties is dat het heel moeilijk is om te weten wat de gevolgen op middellange en lange termijn zullen zijn.

Daarom moeten beleggers op zoek gaan naar 'bewijs' van AI-activiteit. Sommige bedrijven praten veel over AI, maar de realiteit is dat ze er geen inkomsten of winst mee behalen, een praktijk die bekend staat als AI-washing. Toch geloven we dat er de komende jaren veel toepassingen in verschillende sectoren op de markt zullen komen.

In dit stadium van de AI-revolutie zal de sterkste groei waarschijnlijk in AI-infrastructuur zitten. Denk vooral aan chips - Nvidia maakt bijvoorbeeld zeer krachtige high-end chips en de ondersteunende software. Denk ook aan cyberbeveiliging, omdat steeds meer digitale activiteiten in de cloud zullen plaatsvinden. En aan databases, omdat data tenslotte de grondstof is voor alle generatieve AI-modellen.