Janus Henderson: Zachte landing is nog niet zeker

Janus Henderson: Zachte landing is nog niet zeker

Recession (threat)
Koersgrafiek (10) koers pijl omlaag daling crisis.jpg

In de laatste maanden van 2023 presteerden de meeste beleggingscategorieën sterk, omdat de markten renteverlagingen inprijsden, met het oog op een verwachte 'zachte landing'. Oliver Blackbourn en Adam Hetts, Portfolio Managers bij Janus Henderson Investors, kijken vooruit naar 2024 en wijzen beleggers erop dat er nog obstakels moeten worden overwonnen voordat de problemen voorbij zijn.

De consensusverwachting voor 2023 was dat de Amerikaanse economie licht zou krimpen, maar uiteindelijk is hij met ongeveer 2,4% gegroeid. De Amerikaanse consument bleef de groei ondersteunen doordat de arbeidsmarkt robuust bleek.

Het spaaroverschot in de VS is echter opgebruikt en de creditcardschulden zijn inmiddels weer gestegen. Met minder geld op de bank en een beperktere toegang tot leningen is het nog maar de vraag of de bestedingen op hetzelfde niveau kunnen doorgaan. Ook hebben bedrijven nog niet de volledige doorwerking gezien van eerdere renteverhogingen, aangezien ze hun leenkosten voor langere tijd hadden vastgezet. Het aantal wanbetalingen begint al te stijgen onder consumenten en bedrijven. De nog relatief lage schuldenniveaus suggereren dat een crisis niet op komst is, maar ze zouden wel een rem op de groei kunnen zijn.

Renteverlagingen op komst

Beleggers gaan uit van een dovish beleid van de grote centrale banken. Eind december 2023 waren de verwachtingen dat de Fed zijn eerste renteverlaging zou doorvoeren in maart en een verlaging van 1,5% over het hele kalenderjaar. Echter, de robuuste Amerikaanse economie houdt de Fed alert op hardnekkige inflatie en kan ervoor zorgen dat hij de rente langer hoger houdt. Die boodschap gaf de Fed af na de beleidsmeeting van vorige week waardoor beleggers hun verwachtingen voor een eerste renteverlaging hebben bijgesteld naar mei.

Hoge verwachtingen

Wereldwijd ogen aandelen momenteel duur, maar dit komt vooral door de hoge waarderingen van Amerikaanse aandelen, vooral van een klein aantal grote groeiaandelen. De langetermijnverwachtingen voor de winstgroei van Amerikaanse bedrijven zijn gestegen tot zeer hoge niveaus, als gevolg van enorm optimisme over de toekomstige mogelijkheden van kunstmatige intelligentie om de bedrijfswinsten te stimuleren. De prognoses zijn echter veel hoger dan de historische groeicijfers en lijken moeilijk te rechtvaardigen zonder een paradigmaverschuiving in de productiviteitsgroei.

Meer in het algemeen houden de wereldwijde winstverwachtingen al rekening met een aanzienlijke opleving van de economische activiteit, terwijl economen voor 2024 een vertraging voorspellen. Het is moeilijk in te zien hoe beide tegelijkertijd correct kunnen zijn, menen Blackbourn en Hetts.

Markten buiten de VS en kleinere Amerikaanse bedrijven blijven aantoonbaar goedkoper en kunnen volgens Blackbourn en Hetts goed presteren als een zachte landing realiteit wordt. Zij waarschuwen wel dat een eventuele harde economische landing voor een aanzienlijke neerwaartse marktbeweging kan zorgen.

Risico's in 2024

Wat de financiële markten betreft, heeft de marktrally van eind 2023 veel aandelen enigszins overbought gemaakt. Het pad naar een zachte landing blijft smal en afwijkingen in beide richtingen kunnen aanzienlijke volatiliteit veroorzaken. Beter dan verwachte groeicijfers kunnen renteverlagingen uitstellen en de waarderingen drukken, maar zwakkere cijfers kunnen het schrikbeeld van een harde landing oproepen.