MUFG: De Bank of England heeft goed gecommuniceerd

MUFG: De Bank of England heeft goed gecommuniceerd

Monetary policy UK
Engelse pond.jpg

Henry Cook, Senior Economist bij MUFG Bank, geeft zijn commentaar op het rentebesluit van de Bank of England:

 • De Bank of England (BoE) hield haar beleidsrente tijdens de vergadering van deze week ongewijzigd op 5,25%. Het was een duidelijk verdeelde MPC, waarbij de stemming een drievoudige splitsing liet zien - er waren ook twee stemmen voor een verhoging en één voor een verlaging.
 • De verkrappingsbias van de BoE is weggenomen. Volgens Bailey is de belangrijkste vraag nu hoe lang het huidige restrictieve beleid moet worden gehandhaafd om de inflatie weer op het streefcijfer te brengen. Deze verschuiving in de communicatie erkent dat de volgende rentebeweging neerwaarts zal zijn.
 • De geactualiseerde projecties van de BoE laten een veel positiever inflatievooruitzicht op korte termijn zien. Verwacht wordt dat de CPI in het tweede kwartaal zal dalen tot de doelstelling van 2% van de BoE.
 • (Vorig jaar werd er nog veel gepraat over het aanhoudende inflatieprobleem van het VK. Nu ziet het er naar uit dat de Britse inflatie sneller kan terugvallen naar de doelstelling van de centrale bank dan in de VS of de eurozone).
 • De BoE is echter nog ver verwijderd van een overwinning op de inflatie. De beleidsmakers verwachten dat de totale inflatie weer zal stijgen en boven de doelstelling zal blijven. Dat betekent een beperkt venster voor een eerste renteverlaging. Het beleid versoepelen terwijl de inflatie stijgt, zou een communicatie-uitdaging zijn.
 • Bailey zei: “We hebben een lange weg afgelegd, maar we zijn er nog niet”. Het algemene beeld blijft dat van een centrale bank die er vertrouwen in lijkt te hebben dat haar beleid werkt, maar nog niet klaar is om te zeggen dat de inflatieklus geklaard is.
 • De beleidsmakers erkennen dat het geen zin heeft om de deur tijdens de komende vergaderingen volledig dicht te doen. De deur staat op een kier voor een renteverlaging, maar er is geen noemenswaardige basis voor een onmiddellijke versoepeling. Over het algemeen sloeg de BoE een vergelijkbare toon aan als de Fed gisteren en de ECB vorige week.
 • De BoE zal dus tijdens de komende vergaderingen een flexibele, data-afhankelijke aanpak hanteren. Over het algemeen voelde Bailey's commentaar als een eerlijke weerspiegeling van de huidige situatie. Het leek geen poging om de verwachtingen op de een of andere manier te sturen. Een data-afhankelijke benadering met betrekking tot renteverlagingen in de toekomst lijkt geloofwaardig.
 • In de persconferentie merkte Bailey op dat de BoE zich zorgen maakt over de tweederonde-effecten op de inflatie. De BoE zal bewijs moeten zien dat de meer hardnekkige elementen van de inflatie afnemen. Er zijn duidelijke redenen om voorzichtig te zijn over de onderliggende prijsdruk. De loongroei, die boven de 6 procent ligt, blijft hoog vanuit het oogpunt van het monetair beleid – en er zal in april nog wat steun zijn wanneer het minimumloon met ongeveer 10 procent stijgt. Ook de diensteninflatie ziet er hardnekkig uit.
 • Ondertussen heeft de Britse minister van Financiën geprobeerd de speculaties over de cadeautjes voor de verkiezingen te bagatelliseren. We verwachten ook nog steeds dat de regering bij de komende begroting in maart enkele verlagingen van de inkomstenbelasting zal doorvoeren. Het restrictieve monetaire beleid van de BoE zou de komende maanden tegenover een soepeler begrotingsbeleid komen te staan. (Het was interessant dat Bailey zei dat de prognose van de BoE onder meer afhankelijk is van het begrotingsbeleid).
 • De markten blijven iets meer dan vier renteverlagingen inprijzen dit jaar, te beginnen in het tweede kwartaal. Na de duidelijke verbetering van haar inflatieprognoses zal de BoE blij zijn met de relatief gematigde marktreactie op de vergadering van vandaag. Het doel was om de huidige rente te handhaven zonder de financiële voorwaarden voortijdig te versoepelen - en dat alles met behoud van de flexibiliteit om indien nodig op te treden. Het moet gezegd worden dat de BoE deze specifieke uitdaging op vlak van communicatie relatief goed heeft aangepakt.