AllianzGI: Private leningen aantrekkelijke belegging voor middellange termijn

AllianzGI: Private leningen aantrekkelijke belegging voor middellange termijn

SME loans
Obligaties (02)

De private markten hebben de afgelopen tien jaar een aanzienlijke groei doorgemaakt, toen de rente laag of zelfs negatief was. Er ontstaat nu bezorgdheid over de impact van hogere rentekosten op bedrijven, vooral omdat het grootste deel van de schuld zich ophoudt in de private schuldenmarkt. Maar met name voor de middellange termijn blijft dit een aantrekkelijke beleggingscategorie, zegt Damien Guichard, hoofd European Private Credit bij Allianz Global Investors.

De markt vertoont tekenen van stress, zelfs bij eerder succesvolle en veerkrachtige sectoren als de gezondheidszorg en technologie. Dat betekent niet dat dit niet het juiste moment is om te investeren in private leningen. De markt zal naar verwachting groeien. Onderzoeksbureau Preqin verwacht dat de hoeveelheid wereldwijde private schulden zal verdubbelen van $1,5 biljoen in 2022 tot een nieuw record van $2,8 biljoen in 2028, een samengesteld jaarlijks groeipercentage van 11%.

Navigeren door Europees particulier krediet

Wij geloven in de aantrekkelijkheid van privaat krediet als beleggingscategorie op de middellange termijn. In het derde kwartaal van 2022, toen de European Leveraged Loan Index (een veelgebruikte benchmark voor de sector) onder de 90 stond, zou het moeilijk zijn geweest om te pleiten voor een aanzienlijke premie in private schuld ten opzichte van publieke schuld. Maar op de lange termijn denken we dat er een structureel voordeel zal zijn voor privaat krediet ten opzichte van publieke schuld.

We hebben het soms over een illiquiditeitspremie voor private deals. Dit is het extra rendement dat een belegger verwacht te ontvangen voor het aanhouden van een belegging die moeilijk te verkopen of te verhandelen is, waardoor het een minder liquide activa is. Maar eigenlijk gaat het vanuit het standpunt van een lener heel erg om de structurele voordelen van privaat versus publiek, tenminste voor bedrijven in het middensegment van de markt.

Die voordelen omvatten ad-hoc documentatie, zekerheid van uitvoering, geen openbaarmaking van je financiële gegevens aan de concurrentie en de afwezigheid van een publieke rating. Naar onze mening zijn leners bereid daarvoor te betalen en daarom blijven we geloven dat er op de lange termijn een soort premie zal zijn van private schuld ten opzichte van publieke schuld.

Waardepropositie voor beleggers

Een voordeel van private leningen is dat de documentatie vaak sterker is, met name in termen van convenanten. Er zijn recent enkele convenantloze deals op de markt voor private leningen geweest, maar dat blijft een zeldzaam verschijnsel. We hopen dat dit zo blijft, want het hebben van een aantal zinvolle convenanten is echt een belangrijk onderdeel van de waardepropositie voor beleggers in private leningen.

Als we naar de statistieken aan de publieke kant kijken, zien we dat voor hefboomleningtransacties de gemiddelde leverage in 2020 en 2021 waarschijnlijk rond de 5,5 keer lag, iets lager in 2023. Waarschijnlijk is de gemiddelde hefboomwerking bij private schulddeals vergelijkbaar. Maar met een sterkere documentatie zouden de terugvorderingspercentages in de private markten voor schuldpapier hoger moeten zijn dan in de markten voor schuldpapier van de overheid.

De juiste tijd en instapmomenten

Wanneer is het juiste moment om te investeren in private leningen? Die beslissing heeft veel te maken met kredietselectie en -proces. Veel analisten suggereren dat op de publieke markten het optimale moment voor beleggingen met een hoger risico halverwege de recessie is, wanneer mensen zich de meeste zorgen maken over wanbetalingspercentages.

Op de publieke markt heb je de mogelijkheid om aan markettiming te doen of op zijn minst je instapmoment te kiezen. Bij privéschulden investeer je echter over een aantal jaren. De sleutel is daarom om stabiel te zijn in je allocatie met private schulden en te erkennen dat markttiming beter geschikt is voor de markten van publieke schulden.