M&G: De 3 SDG-onderwerpen voor de grootste impact

M&G: De 3 SDG-onderwerpen voor de grootste impact

Impact investing ESG
Algemeen - outlook - nieuwe baan - on the move

Wereldwijde ambitie om alle SDG-doelen in 2030 te halen lijkt een illusie. Bij welke 3 SDG-gerelateerde onderwerpen hebben beleggers de meeste impact?

M&G Investments concludeert uit eigen onderzoek dat ‘ zoals verwacht, de wereldwijde ambitie om alle SDG-doelen in 2030 te klaren gaat bij lange na niet gehaald worden.’ De 3 aan SDG-gerelateerde onderwerpen waar de nood het hoogst is en waarbij beleggers een belangrijke rol kunnen spelen om het tij te keren zijn volgens dat onderzoek innovatie, gender-gelijkheid en biodiversiteit.

Innovatie voor circulaire economie

‘Allereerst moeten beleggers de circulaire economie aanjagen door innovatieve bedrijven te steunen die oplossingen bedenken om de afvalberg te reduceren en afval nieuw leven te geven. Vooral in landen waar afvalstromen niet gescheiden zijn en huisvuil vaak niet eens wordt opgehaald, kan snel vooruitgang worden geboekt.’

Gender-gelijkheid, vooral in opkomende markten

‘Ten tweede is gender-ongelijkheid nog steeds een groot probleem, vooral in opkomende markten. Beleggers kunnen helpen om dit terug te dringen door financiële inclusie, duurzame landbouw en toegang tot energie te bevorderen, want vrouwen zijn nog steeds het slechtst af in de wereld van duurzame ontwikkeling.’

Behoud van biodiversiteit

‘Ten derde is er het belang van het behoud van biodiversiteit. Om dat te bereiken dienen beleggers zich af te vragen hoe groot de nature footprint is van de bedrijven waarin ze beleggen. Dat geldt ook voor bedrijven die op het eerste gezicht klimaatvriendelijk lijken.’