Schroders: Kleine en middelgrote private equity fondsen presteren beter

Schroders: Kleine en middelgrote private equity fondsen presteren beter

Private Equity
Koersgrafiek (05) koers pijl omhoog stijging

Onderzoek naar 200.000 deals en 49.000 private equity fondsen toont dat kleine en middelgrote private equity fondsen consistent beter presteren dan de grotere.

‘De aantrekkingskracht van grote private equity fondsen de afgelopen decennia is opvallend geweest. Daarbij hebben ze een steeds groter deel van het investeerderskapitaal aangetrokken. De perceptie dat grotere private equity fondsen superieure rendementen en stabiliteit bieden vanwege hun omvang heeft lange tijd de overhand gehad. Echter, ons onderzoek laat zien dat kleine en middelgrote private equity fondsen consistent beter presteren dan hun grotere tegenhangers,’ zo stelt Schroders vandaag

Schroders onderzocht meer dan 49.000 private equity fondsen en 200.000 transacties op het gebied van buy outs, groei- en durfkapitaal tussen 1980 en 2022. ‘Opmerkelijk is dat grote fondsen in het afgelopen decennium hun groei in transacties aanzienlijk hebben overtroffen, wat heeft geleid tot verhoogde concurrentie en opgeblazen instapwaarderingen. Intussen hebben kleine en middelgrote fondsen meer gebalanceerde groei ervaren, wat heeft geresulteerd in een gunstiger investeringsomgeving.

In de huidige omgeving is het aantrekken van kapitaal door grote fondsen sterk gestegen, wat de lange termijn trend heeft overtroffen. Deze overmatige instroom van kapitaal leidt tot verhoogde concurrentie voor deals, prijsopdrijving en mogelijk tot verminderde rendementen. In vergelijking vertonen de buy out fondsen van het kleine en middensegment een meer gematigde afwijking van 20% boven de lange termijn trend, wat wijst op een meer stabiliteit,’ aldus Schroders.

Aantrekkelijke waarderingen in small-mid deals

‘Historisch gezien is het kleine en middelgrote segment een schatkamer van investeringsmogelijkheden geweest, met aanzienlijk meer fondsen en dealkansen in vergelijking met grotere fondsen. Dit segment vormt het overweldigende merendeel van de activiteiten in private equity, goed voor 98% van alle fondsen op de markt en 90% van alle transacties. Het potentieel hiervan wordt vaak over het hoofd gezien door beleggers die meer gefixeerd zijn op grotere entiteiten.

De discrepantie in EV/EBITDA-waarderingen tussen mid-market en large buyout-deals, momenteel rond de 5-6x, benadrukt consequent de gunstige waardering in de mid-market. Dit wordt gedeeltelijk toegeschreven aan een gunstigere situatie qua beschikbaar kapitaal in het middensegment, gekoppeld aan een hoger risico in kleinere ondernemingen vanwege hun relatief minder gediversifieerde karakter. Bovendien komen kleine en middelgrote deals vaak voort uit eigen netwerken wat bijdraagt aan aantrekkelijkere instapwaarderingen.’

Superieure rendementen in small-mid fondsen

‘Ondanks de conventionele focus op grotere fondsen hebben kleine en middelgrote private equity fondsen sinds respectievelijk 2005 en 2009 consequent betere prestaties geleverd dan grotere fondsen in netto totale waarde-investeringen (TVPI) en netto interne rendementen (IRR). Deze betere prestaties overschrijden geografische regio's en investeringsstrategieën, wat hun veerkracht en capaciteit om hogere rendementen te genereren aantoont. Het is echter cruciaal om op te merken dat kleine en middelgrote fondsen een ander risicoprofiel hebben, wat de noodzaak benadrukt van zorgvuldige due diligence bij selectie.’

Weerstand door economische cycli

‘Tijdens recessieperiodes zoals de kredietcrisis en de dotcom-zeepbel leverden kleine en middelgrote fondsen superieure rendementen vergeleken met grote fondsen in termen van netto TVPI en netto IRR. Bovendien hebben deze kleinere fondsen een betere consistentie in prestaties laten zien over opeenvolgende fondsjaargangen in vergelijking met grote fondsen, wat hun weerstand en volharding door verschillende marktcycli onderstreept.’