Invesco: Particuliere beleggers in Nederland investeren steeds meer in ESG ETF’s

Invesco: Particuliere beleggers in Nederland investeren steeds meer in ESG ETF’s

ETFs ESG
Investeringen.jpg

Nederlandse particuliere beleggers tonen steeds meer interesse in ESG ETF's (Exchange Traded Funds) met een focus op milieu, sociale en governance aspecten. Dit blijkt uit een nieuw onderzoek van vermogensbeheerder Invesco. 

Volgens het onderzoek wordt 43% van de ideale portefeuilles van Nederlandse beleggers toegewezen aan ESG ETF's en is er een trend van groeiende belangstelling voor duurzame passieve beleggingsstrategieën.

Het onderzoek, gebaseerd op de meningen van 750 Nederlandse particuliere beleggers, toont aan dat ETF's veelvuldig worden gebruikt om te beleggen in ESG-thema's. Maar liefst 72% van degenen die beleggen in ESG-gerelateerde producten maakt gebruik van ETF's voor een deel van die beleggingen, waarbij ESG ETF's goed zijn voor bijna de helft (46%) van hun totale ETF-portefeuille.

Bovendien blijken de kleinere beleggers aanzienlijke interesse te hebben om de blootstelling aan ESG ETF's in de komende jaren te vergroten. Van degenen die momenteel in ESG ETF's beleggen, verwacht 43% dat hun blootstelling zal toenemen, terwijl slechts 9% van plan is deze te verminderen.

Ook beleggers die momenteel niet in ESG ETF's investeren, willen dit wel gaan doen in de komende drie jaar. Uit het onderzoek blijkt dat maar liefst 72% zegt dit te overwegen, terwijl 7% aangeeft dit niet te willen doen. Deze positieve houding ten opzichte van ESG ETF's ziet Invesco bij beleggers met portefeuilles van gevarieerde omvang en met verschillende beleggingservaringsniveaus.

Ook wordt in het onderzoek aandacht besteed aan de voorkeuren voor de 'E' (milieu), 'S' (sociaal), en 'G' (governance) aspecten van ESG. Milieuoverwegingen worden het aantrekkelijkst gevonden door 39% van de Nederlandse beleggers, gevolgd door governance (28%) en sociale overwegingen (19%). Specifieke milieuthema's, zoals hernieuwbare energie en natuurbehoud, zijn belangrijk voor particuliere beleggers, evenals sociale factoren zoals mensenrechten en diversiteit.

Het onderzoek benadrukt ook de behoefte aan meer informatie over ESG ETF's. Een derde van de beleggers geeft aan niet voldoende kennis te hebben om in dit beleggingssegment te stappen. Dit maakt duidelijk dat de financiële sector meer moet doen om te zorgen voor educatie en bewustwording rondom ESG-beleggingen.

Het onderzoek van Invesco maakt deel uit van een breder Europees onderzoek onder 5.500 beleggers in zeven Europese landen. Uit het onderzoek blijkt dat de vraag naar duurzame passieve beleggingsstrategieën in heel Europa toeneemt. ESG ETF's nemen nu een groter deel van de markt in beslag dan ooit tevoren (210 miljard dollar aan nieuwe activa), wat duidt op een groeiende interesse in verantwoorde beleggingen.