T. Rowe Price: Opkomende markten kunnen vroeg profiteren van economisch herstel

T. Rowe Price: Opkomende markten kunnen vroeg profiteren van economisch herstel

Emerging Markets Equity
Emerging Markets (02) EM Opkomende landen Azië

Op het eerste gezicht lijkt het misschien niet het ideale moment om allocaties naar opkomende markten te overwegen, vooral gezien hun afhankelijkheid van wereldwijde handel en export. Ernest Yeung, Portfolio Manager, Emerging Markets Discovery Equity Strategy bij T. Rowe Price, denkt echter dat zich specifieke omslagfactoren beginnen te vormen.

Bovendien, als er sprake is van een korte of milde recessie, zoals veel economen voorspellen, dan kunnen opkomende economieën in een uitstekende positie verkeren om goede resultaten te boeken, omdat ze historisch gezien vroeg profiteren van economische herstelperiodes.

Tegenwind wordt waarschijnlijk staartwind

Het staat buiten kijf dat opkomende markten de afgelopen jaren slecht hebben gepresteerd ten opzichte van ontwikkelde markten. Een sterke Amerikaanse dollar, geopolitieke spanningen en een tegenvallende winstgroei wogen zwaar op het sentiment.

Meer recentelijk heeft ook de-globalisering de groei beperkt. Maar diezelfde tegenwind kan een potentiële rugwind worden als de volgende fases van de economische en aandelencyclus zich aandienen. Met gedrukte waarderingen, een verzwakkende Amerikaanse dollar, piekende inflatie in veel opkomende landen en het potentieel voor renteverlagingen, vormen zich de ingrediënten voor de eerste fasen van herstel.

De vooruitzichten zijn veelbelovend, maar met hobbels onderweg

De weg naar herstel zal echter waarschijnlijk niet makkelijk zijn en de omstandigheden in de EM-landen zullen variëren. Landen met een sterke binnenlandse vraag, zoals China, India en Brazilië, verkeren in een betere positie om de moeilijke omstandigheden te doorstaan.

China blijft ook een beetje een raadsel. Hoewel de heropening van China aanvankelijk een enorme stimulans was voor de economie, zijn recente gegevens teleurstellend. Ook de ondermaatse relatieve prestaties van Chinese aandelen tot nu toe zijn teleurstellend.

Er zijn echter ook positieve signalen. Yeung denkt dat het herstel niet tot stilstand is gekomen, maar een nieuwe richting is ingeslagen waarbij consumptie, in plaats van investeringen, de drijvende kracht achter de groei zal zijn.

Een belangrijke factor zal zijn of verdere tekenen van vertraging de Chinese beleidsmakers ertoe aanzetten de economie agressiever te stimuleren om het sentiment en de consumptie te stimuleren - een stap die beleggers waarschijnlijk zullen verwelkomen.

Buiten China ziet Latijns-Amerika er opnieuw interessant uit. In Brazilië, waar de rente bijna 14% bedraagt, lijkt de markt na een lange periode van renteverhogingen veerkrachtig om te reageren op elke wending in de rentecyclus. Mexico heeft geprofiteerd van de toegenomen investeringen doordat bedrijven hun productie steeds meer verplaatsen. Fundamenteel zijn de afgelopen 10 jaar moeilijk geweest voor grondstoffenproducerende opkomende landen zoals Brazilië, Zuid-Afrika, Chili en Indonesië.

Grondstoffensupercyclus

Of de beginfase van een nieuwe grondstoffensupercyclus al is begonnen, staat ter discussie, maar er zijn overeenkomsten tussen het begin van de jaren 2020 en het begin van de jaren 2000, de laatste keer dat grondstoffen aan een lange en krachtige run begonnen.

Nu is er, net als toen, sprake van een aanzienlijke onderinvestering in het aanbod van grondstoffen met kapitaaluitgaven in de olie- en gassector en de wereldwijde mijnbouw. Begin jaren 2000 was China de belangrijkste bron van de versnellende vraag naar grondstoffen. Nu zal de omschakeling naar schone energiebronnen en elektrische voertuigen waarschijnlijk leiden tot een versnelling van de vraag naar belangrijke grondstoffen.

Wees voorbereid als de omstandigheden verbeteren

Hoewel aandelen uit opkomende markten de afgelopen jaren teleurstellend zijn geweest voor beleggers, meent T. Rowe Price dat de risico/opbrengst positief begint te worden.

Naast de bekende seculaire drijfveren laten opkomende markten opnieuw een reeks groeikarakteristieken zien die niet gemakkelijk beschikbaar zijn in ontwikkelde markten (buiten enkele van de beste technologiebedrijven).

Banken zijn een opmerkelijk voorbeeld: het rendement op eigen vermogen van EM-banken is veel hoger dan dat van hun tegenhangers in ontwikkelde markten. Daarnaast bieden China's leiderschap in elektronische voertuigen en zonnepanelen en de opkomst van de Chinese consument ook meerjarige mogelijkheden.

Op de korte termijn zullen de dreigende vooruitzichten van zwakkere groei of recessie waarschijnlijk leiden tot een vlucht naar veiligheid en een uitdagend klimaat scheppen voor de opkomende markten.

Als echter de vertraging kort en mild is en vervolgens omslaat, dan hebben opkomende markten een goede uitgangspositie om te profiteren, omdat ze dat meestal hebben gedaan in de eerste fasen van herstel. Beleggers moeten op hun hoede zijn voor volatiliteit op de korte termijn, maar tekenen van herstel in de wereldeconomie zullen een signaal zijn om allocaties te heroverwegen.