Capital Group: Godot maakt plaats voor een rollende recessie

Capital Group: Godot maakt plaats voor een rollende recessie

Recession (threat)
Koersgrafiek (10) koers pijl omlaag daling crisis.jpg

Econoom Jared Franz van vermogensbeheerder Capital Group gelooft niet dat de VS een brede, traditionele recessie tegemoet gaat. Wel denkt hij dat er een rollende recessie aankomt, bestaande uit minirecessies voor sectoren op uiteenlopende momenten.

Deze ontwikkeling heeft Franz al in verschillende sectoren geobserveerd. Toen de Fed de rente begon te verhogen, raakte dit bijvoorbeeld eerst de huizenmarkt. Die krimp in de huizenmarkt tikte vorig jaar op een gegeven moment bijna 40% aan. Nu herstelt de huizenmarkt zich, maar is het commercieel vastgoed in een neerwaartse spiraal beland. De vooruitzichten voor de kantorenmarkt zijn met name zorgwekkend.  

In de halfgeleiderindustrie deed zich een vergelijkbare beweging voor. Eerst werd de sector geplaagd door een verlaagde vraag en problemen in toeleveringsketens, maar nu vormt deze juist een drijvende kracht op de wereldwijde aandelenmarkt.  

Geen recessie? 

Als deze ontwikkelingen zich voorzetten, komt er wellicht geen enkel moment in de komende twee jaar waarin de groei van het Amerikaanse BBP negatief wordt, vertelt Franz. 'Een korte dip is weliswaar mogelijk, maar als de consumptie niet instort, kan deze recessie in een soort boeman veranderen, die iedereen angst aanjaagt maar nooit komt opdagen.' 

De Amerikaanse economie is in het tweede kwartaal met 2,4% op jaarbasis gegroeid. Deze snelle groei overtrof de verwachtingen: niet alleen was de consumptie stabiel, maar ook de bedrijfsinvesteringen stegen met 7,7% op jaarbasis. Deze veerkracht heeft effect op de al historisch sterke arbeidsmarkt: de werkloosheid lag in 50 jaar niet meer zo laag en de banengroei zet zich voort. 'Normaliter gaan recessies gepaard met breed banenverlies, maar dat is nu niet te bekennen', merkt Franz op.  

De omgekeerde yieldcurve 

Bij een omgekeerde yieldcurve overtreft de rente op obligaties met een korte duur, de rente op de obligaties met een lange duur. In de afgelopen 50 jaar ging aan elke Amerikaanse recessie zo’n omgekeerde curve vooraf. Deze omgekeerde curve is er nu al een jaar, en het verschil tussen de rente op lange termijn en de rente op korte termijn is sinds het begin van de jaren ’80 niet meer zo groot geweest. Het idee dat een recessie onvermijdelijk is, is daardoor wijdverbreid.  

Toch gelooft Pramod Atluri, principal investment officer bij Capital Group, dat de obligatiemarkt de situatie verkeerd inschat. De Fed prioriteert momenteel de bestrijding van de inflatie en dit lijkt te lukken: in slechts twaalf maanden is de inflatie van 9,1% naar 3% gedaald. Het doel van 2% komt nu dichterbij. De Fed neigt er daarom wellicht naar de rente verder te verlagen. 

Als de Fed de rente in de komende maanden zou verlagen, is dat daarom niet omdat ze een recessie verwacht, maar omdat ze dicht bij haar doel van 2% inflatie zit. 'De omgekeerde rentecurve voorspelt dus niet zozeer een naderende recessie. Hij voorspelt dat de inflatie in de toekomst lager zal zijn en dat de Fed daarom zal kunnen stoppen met het verhogen van de rente. Maar zodra de inflatie teruggekeerd is naar 2%, zal een omgekeerde rentecurve opnieuw een goede voorspeller zijn van afnemende economische groei en een toenemend recessierisico', concludeert Atluri. 

Welke gevolgen heeft een mogelijke zachte landing? 

De meeste beleggers bereiden hun portfolio voor op een recessie met behulp van liquide middelen. Zulke beleggingen bedroegen in juni ruim $5400 miljard, volgens cijfers van het Investment Company Institute. 

Chris Buchbinder, portfolio manager bij Capital Group maakte zich een halfjaar geleden nog zorgen om een recessie. Nu acht hij de kans op een recessie minder dan 50%. Hij kijkt daarom naar bedrijven die in de laatste recessies hun veerkracht bewezen hebben. De vraag naar reizen, vrijetijdsbesteding, luchtvaart veerden na de pandemie bijvoorbeeld sterk terug. Daarnaast lijken de halfgeleiderindustrie en de olie- en chemiebedrijven een ommekeer te maken.  

'Dit was de recessie van Godot; we hebben er allemaal op gewacht', zegt Buchbinder. 'Maar door die angst begonnen veel bedrijven zich terug te trekken in afwachting van een recessie. En de Fed begon de rente te verhogen. Daardoor zijn er nu minder dingen die mis kunnen gaan.' In deze omgeving richt hij zich op sectoren die rekening houden met economische zwakte, maar die misschien nooit in de praktijk zal komen.