BNP Paribas: 77% van de Europeanen wil investeren in fietsinfrastructuur

BNP Paribas: 77% van de Europeanen wil investeren in fietsinfrastructuur

Infrastructure Energy Transition
Fiets (foto distelAPPArath).jpg

De steeds zichtbaardere gevolgen van klimaatopwarming en de stijgende energiekosten zorgen voor gedragsveranderingen op het gebied van energiegebruik en mobiliteit.

Zo maakt 64% van de Europeanen minder gebruik van de auto vanwege stijgende kosten en zorgen over het klimaat. Bezuinigen op vervoerskosten kan onder andere door vaker thuis te werken, maar voor werknemers in bijvoorbeeld industrie, horeca, onderwijs of de bouw is dit niet mogelijk.

De gevolgen van stijgende kosten worden hierdoor niet gelijk verdeeld. Het aantrekkelijker maken van goedkopere en duurzame alternatieven, levert klimaatwinst op en zorgt voor een eerlijkere verdeling van de lasten.

Eerlijk alternatief voor de auto

In Nederland, met weinig heuvels en een gemiddelde woon-werkafstand van 22 kilometer, wordt de fiets al breed omarmd als alternatief voor de auto. Met de opkomst van de elektrische fiets is deze in stedelijk gebied vaak zelfs het snelste vervoersmiddel.

Investeren in fietsinfrastructuur en het fiscaal stimuleren van fietsgebruik zijn sprekende voorbeelden van groen beleid dat inclusief is voor alle inkomensgroepen. Deze inclusiviteit is bij duurzaam beleid lang niet altijd vanzelfsprekend.

De energietransitie vraagt om systeemveranderingen waarvan de lasten vaak onbedoeld oneerlijk verdeeld zijn. Zo zijn investeringen zonnepanelen en isolatie zijn vaak niet haalbaar voor huishoudens met de laagste inkomens. Zij lopen daardoor het risico nog verder achterop te raken bij stijgende energiekosten.

Het stimuleren van fietsgebruik kent deze scheefgroei juist niet. Het is een kosteneffectief vervoersmiddel dat minimale kapitaalinvesteringen vereist, bijvoorbeeld in vergelijking met het bezit van een tweede auto.

Het aanleggen van veilige fietspaden, beveiligde fietsparkeerplaatsen en het fiscaal stimuleren van elektrische fietsen vergroot daarnaast de leefbaarheid en is goed voor de gezondheid. Door stedelijke gebieden in te richten op fiets en openbaar vervoer, wordt daarnaast voorkomen dat autobezit economische voordelen biedt die de ongelijkheid vergroten.

Het fietspad naar eerlijkere mobiliteit

Het fietspad leidt niet alleen naar een eerlijkere toekomst, het is voor Nederland ook een geweldig exportproduct met kansen voor groene groei. Nederlandse experts helpen stedenbouwkundige autoluwe steden te ontwikkelen en toonaangevende fietsmerken kunnen profiteren van de groeiende vraag die hieruit volgt. In het behouden van publieke steun voor de energietransitie is het stimuleren van groene alternatieven ook effectiever dan restrictief beleid.

Uit onderzoek van Ipsos in opdracht van BNP Paribas blijkt dat 77% van de Europeanen denkt dat investeren in fietsinfrastructuur effectief is en geen hinder oplevert. Voor het verhogen van belastingen op brandstof is minder draagvlak, mede omdat veel respondenten ook erkennen dat ze hier ondanks de effectiviteit er veel hinder van ondervinden. Het is daarnaast een maatregel die autobezit steeds verder buiten het bereik van de laagste inkomensgroepen brengt, en de sociale mobiliteit daarmee aantast.