LGIM: High Yield is 'sweet spot' nu zachte landing waarschijnlijker wordt

LGIM: High Yield is 'sweet spot' nu zachte landing waarschijnlijker wordt

High Yield
Obligaties (03)

High-yield-obligaties ontpoppen zich als een 'sweet spot' op de wereldwijde vastrentende markten nu beleggers er steeds meer op gokken dat grote economieën - voorlopig - een zachte landing zullen maken en een recessie zullen vermijden.

Ook John Ryan, Portfolio Manager van vermogensbeheerder LGIM, meent dat er verborgen parels te vinden zijn bij de zogenaamde ‘rommelobligaties’, omdat de kredietkwaliteit sterk verbeterd is.  

Toen in 1997 de index voor Europese high-yield-obligaties werd samengesteld, werden de ‘junk bonds’ nog met bijbehorende minachting beschouwd. Maar de index maakte in de afgelopen 25 jaar een behoorlijke groei door. Waar het begon met acht obligaties uit zes landen met een totale nominale waarde van nog geen 1 miljard euro, groeide het uit naar 729 obligaties uit 37 verschillende landen met een nominale waarde van €415 miljard euro.  

Ondertussen hebben beleggers, managers, bankiers en advocaten meer ervaring opgedaan met high-yield-obligaties, is de kredietkwaliteit van de ICE BAML European High Yield index verbeterd en is het aantal wanbetalingen afgenomen. 

Emittenten van lagere kwaliteit verlaten de publieke markten 

Zo is het aandeel obligaties met de hoogste rating in het high-yield-segment, de BB-obligaties, sinds 1998 gestegen van nul naar twee derde. Dit percentage ligt voor Europese high-yield-indices hoger dan voor indices van de VS of van de opkomende markten.  

Aan de andere kant ligt het aandeel van obligaties met een lage CCC-rating nu op 6%. De emittenten van deze CCC-obligaties zijn zich namelijk steeds meer op de private markten aan het richten.  

De statistieken van de BB-obligaties lijken trouwens goed op die van de BBB-obligaties uit het investment-grade segment. Het wanbetalingspercentage voor obligaties met een BBB-rating ligt nu op 99.8%. Voor obligaties met een BB-rating bedraagt dit 99,2%.

Het kopen en houden van BB-obligaties tot de vervaldatum is historisch en theoretisch gezien wel degelijk rendabel, concludeert Ryan. De yields zijn in het verleden wel vier tot vijf keer groter geweest dan de verliezen, die uit wanbetalingen voortkwamen. Ondanks de negatieve associatie die junk bonds met zich meebrengen, heeft de high-yield sector met haar verbeterende kredietkwaliteit dus veel potentie. 'One man’s trash is another man’s treasure'.