ABP: Beleggingen in grote fossiele producenten verkocht

ABP: Beleggingen in grote fossiele producenten verkocht

ESG-investing Energy Transition
Duurzaam (20) groei investeren beleggen

ABP heeft al zijn liquide beleggingen in producenten van fossiele energie in ontwikkelde economieën verkocht. 

Hieronder vallen alle aandelen en bedrijfsobligaties in ontwikkelde economieën zoals de Verenigde Staten, Australië en Singapore. Wat nog overblijft, is circa € 1 miljard in opkomende landen en de afbouw van de illiquide beleggingen.

Wat verstaat ABP onder producenten van fossiele energie?

Binnen de groep producenten van fossiele energie onderscheidt ABP 2 typen bedrijven:

  1. Bedrijven die direct betrokken zijn bij de exploratie (het vinden van) en het produceren van fossiele energie uit kolen, olie en gas.
  2. Bedrijven die indirect betrokken zijn bij de exploratie en productie van fossiele energie. Denk aan een bedrijf dat onderdelen levert voor booreilanden.

In welke bedrijven belegt ABP niet meer?

ABP volgt een andere definitie en lijst van uit te sluiten fossiele beleggingen dan die van de Global Coal Exit List (GCEL) en de Global Oil & Gas Exit List (GOGEL). Waarom? Omdat op laatstgenoemde lijsten ook grootverbruikers staan van fossiele energie, terwijl deze bedrijven nog de omslag kunnen maken naar duurzame energie. ABP blijft dus in deze bedrijven beleggen en met ze praten om ze aan te zetten tot veranderingen.

Welke fossiele beleggingen bouwt ABP nog meer af?

ABP werkt nog aan het afbouwen van € 5 miljard aan illiquide beleggingen. Hierbij zit geld langere tijd vast in langlopende contracten van soms wel 10 jaar. Ook belegt het pensioenfonds nog in pools met andere pensioenfondsen. Ook deze beleggingen (circa € 1 miljard) bouwt ABP af, maar zolang het pensioenfonds in de pools zitten, kan het nog voorkomen dat er aandelen worden aangekocht.