Natixis IM: Hoge inflatie en recessie onvermijdelijk

Natixis IM: Hoge inflatie en recessie onvermijdelijk

Outlook Recession (threat)
Recessie1.jpg

Actieve fondsen, duurzame beleggingen en private assets zullen volgens fondsselecteurs 2023 domineren.

Na een jaar van hoge inflatie, geopolitieke onrust en stijgende energieprijzen verwachten professionele fondsselecteurs meer van hetzelfde in 2023. Van de ondervraagden denkt 62% dat een recessie absoluut noodzakelijk zal zijn om de inflatie onder controle te krijgen, zo blijkt uit een vandaag gepubliceerde enquête van Natixis Investment Managers (Natixis IM).

Natixis IM ondervroeg 441 professionele fondsselecteurs, werkzaam bij toonaangevende vermogensbeheerders, private banks en verzekeringsmaatschappijen, die in totaal meer dan 30.000 miljard dollar voor cliënten beheren. Gevraagd naar het komende jaar blijven inflatie (70%) en rente (63%) de belangrijkste punten van zorg voor de portefeuille en foutief beleid van de centrale bank (52%) het grootste economische risico. Ook veranderende handelspraktijken wegen op hun gemoed: 62% van de professionele fondsselecteurs vreest dat de verschuiving van wereldhandel naar meer binnenlandse productie en friend-shoring de groei zal belemmeren.

Deze risico's komen allemaal op een moment dat de vermogensbeheersector met drastische veranderingen wordt geconfronteerd, nu beleggers op zoek zijn naar meer uitgebreide financiële ondersteuning op het gebied van financiële planning en bedrijven hun aanbod afstemmen op de veranderende behoeften van klanten. Selecteurs hebben dus niet alleen om te gaan met toekomstige marktuitdagingen, maar moeten ook nieuwe beleggingskeuzes aanbieden om aan de veranderende vraag te voldoen.

Ondanks de uitdagende vooruitzichten blijven professionele fondsselecteurs optimistisch voor het komende jaar: 73% zegt de gemiddelde rendementsverwachtingen van 8,8% te handhaven of zelfs te verhogen.

Hoewel slechts weinigen denken dat zij de portefeuillestrategie ingrijpend zullen moeten aanpassen om de rendementsverwachtingen te realiseren, plannen zij kleine maar significante verschuivingen in de allocaties om de onzekere economische en marktomstandigheden het hoofd te kunnen bieden.

Portefeuilles van klanten ondersteunen

Inflatie wordt weliswaar gezien als een belangrijk portefeuillerisico, maar ze zien ook een potentiële kans in de rentestijgingen die daarmee gepaard gaan. Driekwart denkt dat de stijgende rente zal leiden tot een heropleving van traditionele vastrentende waarden, waarbij 51% zegt de beleggingen in staatsobligaties te zullen verhogen en nog eens 46% meldt dat zij de allocatie aan investment grade bedrijfsobligaties zullen verhogen.

Aan de aandelenkant lijken professionele fondsselecteurs relatief optimistisch voor 2023, omdat zij de weging van aandelen willen verschuiven om de positieve effecten van marktverstoringen op te vangen. Zes op de tien (59%) zijn positief over aandelen, 9% meer dan de institutionele beleggers die een maand eerder werden ondervraagd*.

Professionele fondsselecteurs zijn ook van plan het risico te beperken door gebruik te blijven maken van alternatives. Bijna zes op de tien zeggen dat zij een grotere allocatie in alternatieve beleggingen aanbevelen vanwege het hogere risiconiveau.

Binnen de alternatieve beleggingen zijn professionele fondsselecteurs het meest geneigd om hun allocaties aan infrastructuur te verhogen (48%), gevolgd door private equity (43%), absolute return-strategieën (32%) en private debt (31%). Uiteindelijk denkt 64% dat portefeuilles met 60% aandelen, 20% obligaties en 20% alternatieven het in 2023 beter zullen doen dan de traditionele 60:40-portefeuille.

Actief beheer onderscheidt zich in een onzekere markt

Uit het onderzoek blijkt dat selecteurs meer naar actieve beleggingen kijken als een cruciaal instrument voor het beheer van klantenportefeuilles in het huidige klimaat. 80% van de professionele beleggers zegt dat actief beheer noodzakelijk is om alfa te vinden tijdens een recessie, en 72% gelooft dat actieve beleggingen beter zullen presteren dan passieve.

Bovendien verwacht 54% van de professionele fondsenselecteurs dat een recessie belangrijke tekortkomingen van passieve beleggingen aan het licht zal brengen. Meer dan de helft (67%) vreest dat grote stromen in en uit passieve beleggingen de reeds hoge niveaus van marktvolatiliteit zullen verergeren. Dit heeft 59% van de professionele fondsenselecteurs ertoe aangezet om dit jaar een grotere allocatie aan actieve fondsen te overwegen.

Veranderingen in de regelgeving stimuleren de belangstelling voor ESG

Verwacht wordt dat duurzame beleggingen in 2023 de grootste toename van de allocatie zullen kennen: 61% van de professionele fondsenselecteurs zegt de allocatie te zullen verhogen, oplopend tot 74% in EMEA, waar MIFID III alle financiële adviseurs verplicht om duurzame beleggingen met hun klanten te bespreken. Slechts 48% van de professionele fondsenselecteurs in Noord-Amerika heeft plannen om meer duurzaam te beleggen.

Velen kijken ook naar private activa om hun duurzaamheid in de portefeuille te vergroten: 30% meldt dat zij zich tot private markten zullen wenden voor impact investing. Zelfs nu het rendementsbeeld begint te veranderen, zegt 50% dat zij hun allocatie naar private markten zullen uitbreiden en gelooft 44% dat deze beleggingen een veilige haven voor beleggers zullen vormen.

Martijn Langenberg, Sales Director Natixis IM: "Professionele fondsenselecteurs maken zich oprecht zorgen over wat 2023 zal brengen, omdat ze een hoger inflatieniveau, stijgende rente en meer marktvolatiliteit verwachten. Zij zien stijgende rentevoeten als motor voor een heropleving van obligaties en herzien allocaties van hun klantenportefeuilles dienovereenkomstig. Duurzame beleggingen zullen daarbij naar verwachting de grootste toename van de allocatie zien. De helft van de ondervraagde selecteurs is van plan het aanbod van private beleggingen uit te breiden. Kortom, dit jaar zal er een zijn van tactische verschuivingen om inkomsten te genereren."