ABN AMRO MeesPierson: Recessie maakt van 2023 een lastig beleggingsjaar

ABN AMRO MeesPierson: Recessie maakt van 2023 een lastig beleggingsjaar

Inflation Outlook Recession (threat)
Recessie1.jpg

In 2023 blijven de marktomstandigheden uitdagend, al gloren er lichtpuntjes in de tweede helft van het jaar. Dit schrijft ABN AMRO MeesPierson in zijn gepubliceerde Beleggingsstrategie 2023, getiteld 'Van inflatie naar recessie'.

'De financiële markten zijn hun focus aan het verleggen van inflatie en monetaire verkrapping naar de afnemende economische groei', zegt Ralph Wessels, Hoofd Beleggingsstrategie van ABN AMRO MeesPierson.

'Een recessie lijkt onvermijdelijk, al denken we dat die er in de Verenigde Staten anders uit gaat zien dan in Europa. De Amerikaanse economie ziet een milde recessie tegemoet. In Europa zal de recessie dieper zijn, omdat Europese landen worstelen met de impact van de energiecrisis. We gaan daarom met een defensieve portefeuillepositionering het nieuwe jaar in.'

Economische krimp vertaalt zich in winstrecessie

Kijkend naar de aandelenmarkten wijst ABN AMRO MeesPierson op tegenwind in de vorm van dalende bedrijfswinsten. Met name in de eerste helft van 2023 kan een zogenoemde ‘winstrecessie’ aandelenbeleggers parten spelen.

Wessels: 'Gezien de economische krimp is het aannemelijk dat de winstgroei van bedrijven in de eerste twee kwartalen van 2023 negatief zal zijn. Een dergelijke winstrecessie kan de aandelenkoersen in de komende maanden onder druk blijven zetten. Voor ons is dat reden om vast te houden aan een defensieve beleggingsstrategie, met een onderwogen positie in aandelen.'

Hij voegt daaraan toe: 'Ook op sectorniveau hebben wij een voorkeur voor defensieve segmenten, zoals gezondheidszorg en consumptiegoederen. We zijn onderwogen in luxegoederen & diensten, industrie en communicatiediensten: overwaarderingen in die sectoren zijn mogelijk nog niet voldoende gecorrigeerd. Op regioniveau zijn we licht overwogen in de VS versus Europa, met een neutrale visie op opkomende markten.'

Lichtpuntjes aan de horizon

Hoewel het plaatje op korte termijn niet rooskleurig is, ziet ABN AMRO MeesPierson op de wat langere termijn wel enkele lichtpuntjes. Na recessies in zowel de VS als Europa zou het economische beeld in de tweede helft van 2023 iets moeten verbeteren.

Gezien de mogelijkheid van een bescheiden economisch herstel in de tweede jaarhelft verwacht Wessels dat 2023 een beter beleggingsjaar wordt dan 2022. 'Wanneer een economie uit een recessie komt kunnen doorgaans de beste aandelenrendementen worden behaald. Daarom zal ergens in 2023 de tijd rijp zijn om aandelenposities weer uit te breiden.'

In dit kader wijst ABN AMRO MeesPierson ook op een mogelijke verschuiving in het monetaire beleid. Na een periode van forse renteverhogingen gaan de Fed en de ECB in de loop van 2023 waarschijnlijk een andere koers varen. Wessels: 'Wij denken dat de inflatie in 2023 vrij rap zal dalen. Dat stelt de Fed en de ECB in de gelegenheid om in de tweede helft van het jaar de rente te gaan verlagen, wat steun kan bieden aan de economie én aan de financiële markten.'

Kwaliteitsobligaties weer interessanter

De voorziene draai in het rentebeleid van de Fed en de ECB betekent ook dat beleggers weer kunnen uitkijken naar kansen in de obligatiemarkt, aldus ABN AMRO MeesPierson.

Wessels: 'Kwalitatief hoogwaardige obligaties – staatsobligaties en investment-grade bedrijfsobligaties – worden in toenemende mate interessant. Daar liggen kansen voor beleggers die willen profiteren van de huidige renteniveaus. Wel drukken we beleggers op het hart om terughoudend te zijn met risicovollere obligaties, zoals high-yield bedrijfsobligaties, mede gezien de afnemende economische groei.'

Voor wat betreft obligaties als algehele beleggingscategorie hanteert ABN AMRO MeesPierson een neutrale weging. De private bank staat eveneens neutraal tegenover schulden uit opkomende markten.

Gas- en olieprijzen blijven hoog; stijging goudprijs verwacht

ABN AMRO MeesPierson verwacht dat de krapte op de gasmarkt voorlopig aanhoudt, waardoor de gasprijzen hoog zullen blijven. In de oliemarkt neemt de kans op schaarste eveneens toe, wat in 2023 waarschijnlijk resulteert in een hogere olieprijs.

Voor goud voorziet de private bank opwaartse prijsdruk in 2023, mede omdat de Amerikaanse dollar naar verwachting zal verzwakken. De bank hanteert een goudprijsprognose voor eind 2023 van $ 1.900 per ounce.

Dollar verzwakt versus euro door sterkere renteverlagingen Fed

ABN AMRO MeesPierson verwacht dat de Fed in het eerste kwartaal van 2023 de rente blijft verhogen. Maar voor de tweede helft van het jaar voorziet de bank meer renteverlagingen door de Fed dan de markt verwacht.

Dat zou moeten resulteren in een lagere dollar ten opzichte van de euro in 2023. ABN AMRO MeesPierson verwacht dat de EUR/USD eind 2023 op 1,08 staat.