Marjolein ten Kroode benoemd in ABP-bestuur

Marjolein ten Kroode benoemd in ABP-bestuur

Nieuwe baan vrouw (04) on the move

Marjolein ten Kroode (65) is medio november benoemd tot lid van het algemeen bestuur van ABP. Zij is, als niet-uitvoerend bestuurder, voorgedragen door de vertegenwoordigers van de gepensioneerden in het verantwoordingsorgaan van ABP.

Marjolein ten Kroode is naast bestuurslid bij ABP ook actief als onafhankelijk voorzitter van het College Perinatale Zorg.

Ten Kroode heeft een veelzijdige achtergrond als bestuurder en toezichthouder. Zij was lid van het College van Procureurs-Generaal van het Openbaar Ministerie met als voornaamste aandachtsgebieden goed bestuur en professionele bedrijfsvoering. Daarvoor was zij voorzitter van de Raad van Bestuur van GGZ Rivierduinen. Zij vervulde de rol van vicevoorzitter van de Raad van Bestuur van de Sociale Verzekeringsbank. Daarvoor heeft zij bij pensioenuitvoerder MN Services gewerkt.

Marjolein ten Kroode studeerde sociale geografie in Amsterdam. Ook volgde zij de postdoctorale opleiding bestuurlijke Informatiekunde in Tilburg, Information Management aan de Washington University in de VS en de postdoctorale opleiding organisatieontwikkeling en verandermanagement bij SIOO.