Schroders: De vijf geheimen van succesvol beleggen in durfkapitaal

Schroders: De vijf geheimen van succesvol beleggen in durfkapitaal

Investering.jpg

In tijden van volatiliteit is het belangrijker dan ooit om een gerichte strategie te hebben. Specialisten van Schroders geven vijf belangrijke punten waarmee beleggers rekening moeten houden wanneer zij in durfkapitaal investeren.

Niet alleen beursbedrijven hebben in 2022 geleden, ook de waarderingen van private bedrijven staan onder druk, zodat er een kans is ontstaan om erin te investeren.
 
De specialisten van Schroders bevelen een strategie aan die gericht is op het start- en groeigedeelte van de durfkapitaalmarkt. Dit komt door een gunstigere waarderingsdynamiek in de early-stage en early-growth markten versus de late-stage, pre-IPO markt.
 
Aantrekkelijkere waarderingen
 
In de afgelopen vijf jaar (2016 tot 2021) stegen de waarderingen in pre-IPO-durfkapitaaldeals in de late fase meer dan 2,4x sneller dan in vroege groeideals. Dit werd gedreven door de instroom van kapitaal van hedgefondsen en crossover-investeerders. In de tussentijd hebben deze investeerders zich grotendeels teruggetrokken van de durfkapitaalmarkt.
 
Snelgroeiende ondernemingen zijn doorgaans jonger in hun levenscyclus en zullen waarschijnlijk nog zo'n 3 tot 5 jaar private bedrijven blijven, waardoor ze hun hoge groeipercentage kunnen aanhouden. Late-IPO-bedrijven daarentegen werden doorgaans gefinancierd in de veronderstelling dat ze binnen 6 tot 18 maanden naar de beurs zouden gaan.
 
Diversificatie van de risico's
 
Investeerders hebben de neiging durfkapitaal als risicovol te beschouwen. Dit komt doordat afzonderlijke transacties een hoog risicoprofiel hebben. In een voldoende gediversifieerde durfkapitaal-portefeuille kunnen de risico's van de afzonderlijke ondernemingen elkaar echter opheffen. Goed beheerd durfkapitaal is niet zo riskant als veel beleggers denken. Het is ook mogelijk om toegang te krijgen tot topfondsen en -bedrijven.
 
Dit zijn volgens Schroders de vijf geheimen van succesvol beleggen in durfkapitaal:
 
1. Een wereldwijde benadering
 
Een wereldwijde benadering is cruciaal. Als je kijkt naar het totale aantal "unicorns" (private startups met een waarde van meer dan 1 miljard dollar), is  zo’n 50% gevestigd in de VS. Er is een hoge concentratie van "unicorns" in regio's zoals Europa en Azië, waardoor het cruciaal is om een wereldwijde focus te hebben.
 
2. Focus op onderwerpen van de toekomst
 
Kunstmatige intelligentie en automatisch leren ontwrichten meerdere bedrijfstakken. Andere recente trends zoals "low-code/no-code" software stellen business line managers zonder codeer-ervaring in staat om boeiende softwareproducten te bouwen en te gebruiken. Deze technologieën hebben het vermogen om niet alleen markten te ontwrichten, maar ook nieuwe markten te creëren.
 
3. Het lastige evenwicht tussen selectiviteit en diversificatie
 
Het juiste evenwicht vinden tussen selectiviteit en diversificatie is essentieel. Beleggers willen de kwaliteit van hun portefeuille maximaliseren. De vuistregel die zij hierbij hanteren is dat de top 20% van de bedrijven goed is voor ongeveer 80% van het totale rendement op de durfkapitaalmarkt.
 
4. Niet laten meeslepen
 
Beleggers moeten op hun hoede blijven voor opgeblazen delen van de markt. Beter is te concentreren op de vroege fase en de vroege groei delen van de markt en de late fase pre-IPO markt te vermijden, waar waarderingen de neiging hebben om oververhit te raken.
 
5. Mix co-investeringen, primaries en secondaries
 
Gezien de aanzienlijke spreiding van de rendementen denkt Schroders dat een spreiding over meerdere bedrijven helpt het risico te beperken en stabiele rendementen te bieden. Investeringen in secondaries en co-investeringen kunnen beide aanzienlijke waarde toevoegen.