Columbia Threadneedle: Ondanks betere vooruitzichten toch recessie in VS en eurozone

Columbia Threadneedle: Ondanks betere vooruitzichten toch recessie in VS en eurozone

United States Eurozone Recession (threat)
Recessie1.jpg

Bijna het hele jaar lang spraken economen over aankomende recessies. Toch bleef de werkloosheid in de meest landen zeer laag. En wie nu naar de aandelenmarkten kijkt, zou denken dat het risico op een recessie weer is afgenomen; de meeste markten stegen de afgelopen maand met 10%, aangevoerd door Europa. Maar volgens Steven Bell, hoofdeconoom bij vermogensbeheerder Columbia Threadneedle, is er meer aan de hand.

Terwijl de hoge gasprijzen de Europese consument zorgen baart, waren Amerikaanse consumenten blij dat de benzineprijs per gallon in juni weer daalde van meer dan 5 dollar naar 4 dollar. Samen met de krapte op de arbeidsmarkt en het stevige coronaspaarboekje, heeft dit het consumentenvertrouwen niet te zwaar onderuitgehaald, constateert Bell.

“Als de consumentenuitgaven even sterk waren gedaald als de reële inkomens, hadden we in de VS al met een zware recessie te maken gehad. De afgelopen weken zijn de groeiverwachtingen tot het einde van dit jaar voor zowel de VS als de eurozone naar boven bijgesteld. Niet veel, maar het staat in schril contrast met het eerdere patroon van forse negatieve groeiprognoses.”

Betekent dit dat de kans op een recessie is geweken? Helaas niet, denkt Bell. “Hoewel de algemene inflatie in de VS daalt, blijft de binnenlandse druk hoog. De lonen en huren stijgen nog altijd snel, ondanks dat er ook genoeg ontwikkelingen zijn die de inflatie drukken, zoals het vertraagde effect van een sterke dollar, minder aanbodbeperkingen van bijvoorbeeld auto’s en dalende grondstoffenprijzen. Maar zolang de arbeidsmarkt niet versoepelt, blijft de Fed verkrappen en niemand weet zeker waar dat toe leidt, ook de Fed zelf niet.”

Volgens Bell heeft de VS een recessie nodig om de inflatie duurzaam op peil te krijgen. “Een rente van Federal-fundsrente van 5% is ingeprijsd voor 2023. Maar de risico’s blijven opwaarts. Als ik het mis heb en de Federal-fundrentes pieken onder de 5%, dan is dat omdat er een recessie aankomt in de eerste helft van volgend jaar.”

Volgens Bell zijn de stokkende kapitaaluitgaven een teken aan de wand dat het over is met de groei. “Na een sterk derde kwartaal gaan de beste schattingen uit van een nulgroei in het vierde kwartaal. Daarnaast moeten Europese consumenten nu hun hoge energierekeningen gaan betalen. Het klopt dat veel regeringen hebben ingegrepen, Duitsland zet een opmerkelijke 200 miljard euro opzij, ofwel 5,2% van het bbp. Maar zelfs dan zijn de rekeningen dubbel zo hoog dan vorig jaar. Zowel voor de VS als voor de eurozone is een recessie nog altijd het meest waarschijnlijke vooruitzicht.”