2022 - 07

2022 - 07

FI-7-2022 - Cover.jpg

Pensioenfondsen rekenen zich rijk

De centrale banken hebben het laatste halfjaar dan toch de koe bij de horens gevat door de rente fors te verhogen om zodoende de inflatie te bestrijden. Daar waar eerder dit jaar nog gesproken werd van ‘tijdelijke’ inflatie, wordt inflatie nu beschouwd als een erg hardnekkig probleem.

De kordate houding van de centrale banken is ingeslagen als een bom. De obligatiemarkten hebben een historisch intrajaarverlies achter de rug, vergelijkbaar met de verliezen die geleden werden toen het Verenigd Koninkrijk de gouden standaard afschafte of toen het Marshallplan in werking trad.

In deze editie besteden we veel aandacht aan de vraag hoe fixed-income-beleggers strategisch kunnen omgaan met de huidige situatie, waarbij ook nog eens een recessie op komst lijkt te zijn. Uitdagingen, beleggingskansen en aanknopingspunten ten aanzien van fixed income passeren de revue. Moeten institutionele beleggers hun heil bijvoorbeeld zoeken in private debt? Deelnemers aan een door Financial Investigator georganiseerde Ronde Tafel bogen zich over de vraag hoe beleggers de risico’s en de illiquiditeit van private debt in de toekomst moeten zien. Gaan beleggers zich bijvoorbeeld richten op de minder risicovolle en meer gediversifieerde strategieën binnen de private debt markt?

Terwijl er miljarden in de beleggingsportefeuilles zijn verdampt, rekenen pensioenfondsen zich rijk. Door de snel gestegen rente zijn de dekkingsgraden flink hersteld. De vraag is hoe met deze ‘rijkdom’ moet worden omgegaan nu er een nieuw pensioenstelsel in aantocht is.

Beleggen onder het nieuwe pensioenstelsel was de insteek van een tweede Ronde Tafel die Financial Investigator organiseerde. Uit de discussies bleek dat het garanderen van de koopkracht van pensioenen op basis van beleggingsrendementen nog niet zo makkelijk is. Om een koopkrachtig pensioen voor alle cohorten mogelijk te maken, zullen fondsen genoodzaakt zijn om voldoende risico te nemen. Dit zal naar verwachting een hoger collectief risicoprofiel met zich meebrengen.

Het OBAM-fonds is een van de bekendste en oudste beleggingsfondsen in Nederland en zelfs Europa. Nu de beheerder van het fonds, OBAM Investment Management, zelfstandig is doorgegaan, zijn de ambities groter dan ooit tevoren. Bijvoorbeeld op het gebied van institutionele mandaten. In het coverinterview gaat Chief Investment Officer Sander Zondag in op het beleggingsbeleid, duurzaamheid, de zin en onzin van passief beleggen en natuurlijk op de ambitie die hij met de vermogensbeheerder heeft.

De wereld bevindt zich op dit moment in een transitiefase. Na een periode van ongeveer veertig jaar waarin de markt als gevolg van het neoliberale denken heilig werd verklaard en grenzen als belemmerend werden ervaren, is er de afgelopen jaren een kentering te zien. Dat constateert de Amerikaanse historicus Gary Gerstle. De wereld is volgens hem op weg naar een tijdperk waarin grenzen weer van toenemend belang zijn. Dat uit zich bijvoorbeeld in toegenomen protectionisme, een woord dat jarenlang verbannen leek uit het politieke idioom.

Net als altijd bevat deze editie ook een mooie variëteit aan andere onderwerpen in de vorm van artikelen, interviews en columns.

 

Ik wens u veel leesplezier!

 

Jolanda de Groot, Hoofdredacteur

 

Attachments