Pimco: Recessie in Europa dieper dan VS, hogere obligatierentes

Pimco: Recessie in Europa dieper dan VS, hogere obligatierentes

Europe UK Recession (threat)
Recessie1.jpg

Mede door de gevolgen van de oorlog in Oekraïne zal een recessie in Europa vermoedelijk dieper zijn dan in de VS. Ook het Verenigd Koninkrijk (VK) is kwetsbaar door hechtere banden met Europa en diens afhankelijkheid van geïmporteerde energie. Dat schrijven Gene Frieda, Global Strategist, en econoom Tiffany Wilding van ’s werelds grootste obligatiebelegger Pimco.

Toch zijn de rentes op staatsobligaties uit de eurozone en het VK op dit moment hoger dan verwacht. Zo steeg de rente op Britse staatobligaties (gilt) ‘dramatisch’ toen de Bank of England een minder agressieve renteverhoging dan verwacht doorvoerde. 

Begrotingsbeleid verruimend

Volgens Frieda en Wilding zijn er verschillende oorzaken die ten grondslag liggen aan de hogere obligatierentes in Europa en het VK. Ten eerste blijft, in tegenstelling tot de VS, het begrotingsbeleid in Europa en het VK verruimend. Inspanningen om het effect van hogere energieprijzen op consumenten en bedrijven te verzachten, zijn voor deze overheden de hoogste politieke prioriteit geworden.

Krappe arbeidsmarkten

Bovendien betekenen begrotingsstimulansen in de al krappe arbeidsmarkten in het VK en de eurozone dat het monetaire en het begrotingsbeleid in wezen langs elkaar heen werken. Om de extra begrotingsstimulans te compenseren, is waarschijnlijk een restrictiever monetair beleid nodig.

Aanbodschokken

Omdat de oorzaak van de inflatie in Europa veel meer ligt in aanbodschokken voor energie en voedsel dan in een krimpende vraag, zal een recessie van vergelijkbare omvang waarschijnlijk minder invloed hebben op de inflatie dan in de VS.

Tenslotte hebben de hoge energieprijzen, ondanks de vertragende binnenlandse vraag, het overschot op de lopende rekening van de eurozone ondermijnd en het structurele tekort van het VK naar ongekende hoogte gestuwd. De Amerikaanse dollar is in 2022 met 9% in waarde gestegen. De euro en het Britse pond zijn daarentegen met respectievelijk 12% en 16% in waarde gedaald. Dit zorgt voor een extra inflatiedruk die de Europese Centrale Bank en de Bank of England moeten aanpakken.

Grote impact door verkrappingscyclus

Zorgwekkender is dat dit volgens Wilding en Frieda de weg vrijmaakt voor centrale banken om in een verkrappingscyclus te blijven steken. Daarbij zullen gesynchroniseerde, zichzelf vervullende renteverhogingen pas stoppen als duidelijk wordt dat de wereldeconomie heeft geleden onder een ‘geaggregeerde verkrapping’ die een veel grotere impact heeft dan de som der delen.