FMO: Meer nadruk op marktcreatie en een rechtvaardige en inclusieve energietransitie

FMO: Meer nadruk op marktcreatie en een rechtvaardige en inclusieve energietransitie

ESG-investing Energy Transition
Klimaat (15) duurzaam vastgoed

In de afgelopen jaren zijn wereldwijde ontwikkelingen, verwachtingen van belanghebbenden en regelgeving dusdanig veranderd, dat FMO de noodzaak voelde zijn ambities en prioriteiten richting 2030 te herzien. Voortgang in het behalen van de Duurzame Ontwikkelingsdoelen (SDG's) blijft wereldwijd achter: ongelijkheid neemt toe, terwijl de klimaatcrisis zich ontvouwt.

Om deze trend tegen te gaan, is er dringend behoefte aan meer duurzame investeringen. Sommige belanghebbenden verwachten van ons dat we hierin meer risico nemen, tegelijkertijd verlangen anderen dat we ons risico beperken. En terwijl onze klanten vragen om snelheid en eenvoud, willen wij ook voldoen aan steeds strengere wettelijke eisen.

De richting van onze huidige strategie (tot aan 2025) is nog steeds de juiste: we blijven investeren voor impact in onze drie kernsectoren: (1) Agribusiness, Food & Water, (2) Energy en (3) Financial Institutions, in Afrika, Azië, Latijns-Amerika en de regio Europa en Centraal-Azië (ECA). Met dit als basis verleggen we onze grenzen verder, op het gebied van marktcreatie en innovatie, vermindering van ongelijkheden en klimaatactie, ESG-management en het mobiliseren van commercieel kapitaal.

  • Marktcreatie: we willen nieuwe initiatieven helpen zich te ontwikkelen tot financierbare projecten.
  • Innovatie: we creëren haalbare en schaalbare oplossingen voor onze klanten en realiseren 10 betekenisvolle innovaties, vergelijkbaar met wat we hebben bereikt met, bijvoorbeeld: Climate Investor One, TCX, en de Joint Impact Model (JIM) Foundation.
  • Ongelijkheid Verminderen (SDG 10): we focussen op bedrijven die bijdragen aan een inclusieve samenleving, met inbegrip van de verbetering van de positie van vrouwen. We richten ons op de minst ontwikkelde landen (Least Developed Countries) en in het bijzonder op fragiele staten.
  • Klimaatactie: FMO zet zich in voor de doelen uit het klimaatakkoord van Parijs en het bereiken van net zero in 2050 door middel van een rechtvaardige en inclusieve energietransitie. We zullen meer investeren in klimaatmitigatie, -en adaptatie, en biodiversiteit, onder meer via bossen.
  • Door middel van een rechtvaardige en inclusieve energietransitie leggen we de link tussen SDG 10 en SDG 13. We maken hierin zorgvuldige afwegingen tussen sociale belangen en milieubelangen, met als doel de toegang tot een duurzaam, inclusief en veerkrachtig bestaan voor iedereen ​​te vergroten.
  • In 2030 willen we een investeringsportefeuille hebben ontwikkeld van minimaal 10 miljard euro in SDG 10 en minimaal 10 miljard euro in SDG 13.
  • ESG management: we willen ons ESG management blijven verbeteren, ten voordele van onder meer lokale gemeenschappen. Ook vergroten we onze transparantie en de wijze waarop we investeringen bekendmaken.
  • Mobilisatie: we vergroten onze impact door (nieuwe) proposities voor commerciële investeerders te ontwikkelen.

Pioneer – Develop – Scale

De naam van onze strategie 2030 – Pioneer – Develop – Scale – is afgeleid van ons zogenoemde 'progressiemodel'. Dit model toont onze langetermijnverbintenis met onze klanten, waarin we hen willen ondersteunen vanaf de eerste risicovolle fase tot het punt waarop commerciële investeerders het (gedeeltelijk) kunnen overnemen van FMO. Ook door structurele veranderingen in gang te zetten op het gebied van milieu, maatschappij en bestuur, creëren we samen met onze klanten waarde en impact voor de samenleving en de lokale gemeenschappen waar het bedrijf actief is.

Nieuw in dit model is onze focus op marktcreatie: nieuwe initiatieven helpen om zich te ontwikkelen tot projecten die kunnen worden gefinancierd door hoger-risico investeerders. Dit kan door directe steun aan bedrijven en door het ontwikkelen van ecosystemen. Het doel hierbij is ondernemers te ondersteunen die bijdragen aan het behalen van de Duurzame Ontwikkelingsdoelen.

Michael Jongeneel, CEO van FMO: "De keuzes die vandaag worden gemaakt – of juist niet worden gemaakt – zullen de toekomst en het welzijn van miljarden mensen op aarde bepalen. Onze Pioneer – Develop – Scale strategie maximaliseert wat wij als ontwikkelingsbank kunnen bijdragen aan een wereld waarin een menswaardig bestaan voor iedereen is weggelegd, binnen de grenzen van onze planeet. Hiertoe hebben mensen onder meer voedsel, energie en financiering nodig. Wij ondersteunen bedrijven die deze diensten en producten op een duurzame en inclusieve manier bieden, gedurende verschillende fases van groei: Pioneer - Develop – Scale. We bedanken onze belanghebbenden voor het leveren van waardevolle input en het co-creëren van onze strategie richting 2030."