San Lie: Inflatie maakt aandacht voor leefbaar loon urgenter

San Lie: Inflatie maakt aandacht voor leefbaar loon urgenter

ESG-investing ESG
San Lie-ASN Bank-980x600.jpg

Door San Lie, Directeur van ASN Impact Investors

Het kabinet en de sociale partners maken zich sterk voor koopkrachtbehoud. De inflatie en de hoge energierekening zullen veel huishoudens pijn gaan doen: zij gaan waarschijnlijk een koude winter tegemoet. Zullen zij dit jaar überhaupt nog kunnen rondkomen? Ik hoop van harte dat solidariteit dit keer wel wint, zodat we elkaar door de winter heen slepen, op weg naar – hopelijk – betere tijden.

Het is misschien een grote stap, maar dit koopkrachtdebat brengt me op de discussie rond het leefbaar loon. Dat is het inkomen dat je minimaal nodig hebt om gezond en veilig te kunnen leven. Talloze werknemers in verre landen kunnen daar alleen van dromen.

Een van de grootste sectoren waar een enorme kloof gaapt tussen een leefbaar loon en het werkelijke salaris is de textielsector. Omdat wij als impactbelegger streven naar een duurzame en eerlijke wereld, maken wij ons al lang sterk voor betere lonen in de kledingindustrie. We hebben ons dat ook tot doel gesteld: in 2030 moeten de textiel- en kledingbedrijven in ons beleggingsuniversum alle benodigde processen hebben geïmplementeerd om een leefbaar loon mogelijk te maken voor de medewerkers in hun keten.

Gevoel van urgentie ontbreekt

Ja, dat is een ambitieus streven. Er moet namelijk nog enorm veel veranderen om dat voor elkaar te krijgen en het gaat ons eerlijk gezegd lang niet snel genoeg.

U herinnert zich vast nog het Convenant Duurzame Kleding en Textiel, dat de Nederlandse kledingsector in 2016 met toenmalig minister van Handel Ploumen afsloot. Een belangrijk voornemen daaruit – een leefbaar loon in de productie- of toeleveringsketen in 2020 – is niet gerealiseerd. De eindevaluatie van het pact meldt dat leveranciers moeilijk te overtuigen waren van de urgentie van leefbare lonen en dat de discussie daarover soms bleef steken in de juiste berekening van een leefbaar loon.

Engagement en uitsluiting

Ook wij investeren in kledingbedrijven, mits die voldoen aan onze duurzaamheidscriteria. Maar zolang zij nog niet alle medewerkers in hun keten een leefbaar loon bieden, blijven we actief engagement voeren rond dit thema. We evalueren jaarlijks welke vorderingen ‘onze’ ondernemingen maken. Vorig jaar stelden ze ons wat dat betreft teleur.

Het is echter nog te vroeg om daarom uit deze bedrijven te stappen. Juist als aandeelhouder kunnen we een positieve invloed blijven uitoefenen op de lonen via engagement. En dat is onze duurzame plicht. Maar engagement zonder resultaat is een wassen neus.

Platform Living Wage Financials

Daarom zochten we de samenwerking op met gelijkgestemden. Samen met Triodos IM en MN werd het Platform Living Wage Financials (PLWF) opgericht. Inmiddels hebben zich bij dit platform achttien leden aangesloten, met een gezamenlijk belegd vermogen van 4.800 miljard euro. Het platform richt zich erop dat kledingbedrijven daadwerkelijk vooruitgang laten zien in het verwezenlijken van leefbare lonen.

Onder de leden zijn veel pensioenuitvoerders en dat is wel passend: zij zetten zich in voor een goed pensioeninkomen voor hun leden, dus de werknemers ver weg gunnen ze ook een fatsoenlijk loon. Wie wil immers investeren in slechte banen en winst maken over de rug van onderbetaalde werknemers?

Tijd om verantwoordelijkheid te nemen

Hoge energieprijzen en hoge inflatie raken ook deze mensen. En vaak veel harder dan bij ons. In die landen is geen sprake van steunpakketten of lastenverlichting. Vandaar mijn oproep tot aandacht voor dit onderwerp. Juist nu is dat urgent.

Ieder heeft zijn of haar rol te pakken om onderbetaling de wereld uit te krijgen. Consumenten kunnen bewuster omgaan met ‘fast fashion’. Zelf heb ik in dat kader onlangs ook getekend voor het Europees Burgerinitiatief Good Clothes Fair Play.

De Nederlandse en Europese overheden spannen zich op hun beurt in voor een leefbaar loon via convenanten en regelgeving. En wij als beleggers nemen onze verantwoordelijkheid door de bedrijven waarin we participeren op weg te helpen naar een eerlijke wereld.

San Lie is Directeur van ASN Impact Investors. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.