BlackRock: Drie gewoontes waar beleggers vanaf moeten

BlackRock: Drie gewoontes waar beleggers vanaf moeten

Asset Allocation Equity
Koersgrafiek (11) analyse rapportage

De markt is momenteel uiterst volatiel. Bij uitstek het moment voor beleggers om hun portefeuille eens kritisch onder de loep te nemen. Maar verandering is lastig, we zijn immers gewoontedieren. BlackRock deelt enkele tips om valkuilen te omzeilen.

Ten eerste valt menig belegger ten prooi aan het dispositie-effect: de neiging om verlieslatende belangen te lang aan te houden en winstgevende belangen te snel van de hand te doen. We zien dit vooral wanneer beleggers akelige verliezen aan voelen komen – zoals in de eerste helft van dit jaar.

Uit de gedragseconomie blijkt dat verlies twee keer zoveel pijn doet als de voldoening van winst. Beleggers schuiven het financiële leed liever nog even voor zich uit – en houden een verlieslijdend belang te lang aan – of hengelen, als het goed gaat, de winst te snel binnen uit angst dat de markt omslaat.

De tweede valkuil is besluiteloosheid. Een groot deel van de beleggers is zeer terughoudend in het doorvoeren van veranderingen of durft alleen zulke kleine aanpassingen te doen dat die weinig tot geen effect hebben.

Waarom is dat vooral nu een probleem? De Great Moderation met zijn stabiele groei en inflatie ligt inmiddels achter ons. Volatiliteit is nu aan de orde van de dag. Desondanks verwachten centrale banken dat ze op magische wijze de inflatie kunnen beteugelen zonder de groei te schaden.

Dat optimisme is misplaatst, dus moeten beleggers het heft in eigen handen nemen door hun portefeuilles aanzienlijk aan te passen. Daarbij moet enige flexibiliteit niet uit de weg worden gegaan.

De laatste alarmerende beleggersgewoonte is het schenkingseffect, of endowment effect. Dit leidt ertoe dat beleggers niet meer objectief naar de waarderingen van hun eigen aandelen kunnen kijken en blind worden voor het beste verkoopmoment.

Hoe moet het dan wel? Ons advies: begin met een schone lei. Bouw een ideale beleggingsportefeuille op op basis van de meest voor de hand liggende markt- en macro-economische vooruitzichten, met inachtneming van de gewenste beleggingshorizon.

Dit betekent overigens niet dat alle aandelen in de portefeuille eerst moeten worden verkocht. Bedenk eerst op basis van welke signalen actie moet worden ondernomen en welke stukken dan moeten worden gekocht of juist verkocht. Wie dit als richtlijn aanhoudt, is later minder geneigd zich te laten leiden door emoties.