Carmignac: Outlook H2 2022 - van ‘slowflatie’ naar stagflatie

Carmignac: Outlook H2 2022 - van ‘slowflatie’ naar stagflatie

Inflation Outlook
Inflatie (02)

Macro-economische vooruitzichten – Door Raphaël Gallardo, Chief Economist, Carmignac

  • De centrale banken van de ontwikkelde markten zullen ongetwijfeld tot een vertraging moeten overgaan om de oververhitting van de arbeidsmarkten om te keren en de vraag te dwingen zich neerwaarts aan te passen aan de aanhoudende prijsstijgingen in de grondstoffensector.
  • De Fed is de belangrijkste centrale bank die het meest achter de feiten aanloopt. Zij moet nu vechten tegen een zich ontwikkelende loon-prijsspiraal voor niet-hoger opgeleide werknemers, hetgeen hoge kosten met zich meebrengt op vlak van werkgelegenheid en een lagere waardering van activaklassen zoals aandelen en huisvesting.
  • 'Slowflatie' (vertragende economieën met een aanhoudende inflatie) zal overgaan in stagflatie begin 2023; in Europa zal dit vroeger gebeuren in geval van een escalatie van het Russische energie-embargo of een golf van sociale onrust.

China zal in het tweede halfjaar van 2022 een harde landing voorkomen dankzij de versnelde besteding van het in december aangekondigde infrastructuurpakket. Maar deze opleving zal weinig hefboomeffect genereren vanwege het zeer lage niveau van vertrouwen van huishoudens en bedrijven in de particuliere sector.

Nu de exportgroei in het tweede halfjaar van 2022 zal normaliseren en de huizenmarkt nog steeds structureel moet inkrimpen, is het des te belangrijker om consumptie directer te stimuleren.

Beleggingsstrategie en -allocatie – Kevin Thozet, Lid van het Investeringscomité, Carmignac

  • De centrale bankiers staan voor een trilemma: de inflatie beteugelen, de werkgelegenheid in stand houden of financiële schokken vermijden. De combinatie van deze drie tegenstrijdige doelstellingen is de bron van volatiliteit en dus van potentiële toekomstige kansen.
  • Het snel opdrijven van de rentetarieven naar restrictieve gebieden heeft tot doel de economische groei te belemmeren en uiteindelijk de inflatie te beïnvloeden. Dit zou de opwaartse bewegingen van de langetermijnrente relatief moeten beperken. De bezorgdheid over verkrapping in combinatie met de vrees voor een recessie heeft de obligatiemarkten op de rand van een ontwrichting gebracht - en de kredietmarkten op een niveau dat dicht bij een recessieniveau ligt.
  • De eerste neerwaartse beweging op de aandelenmarkten kwam er met stijgende rentevoeten die op de waarderingen wogen - en behoudens een ommekeer op het inflatiefront zouden ze verder kunnen ontsporen. Maar afgezien van de evolutie van de meerwaarden, maken wij ons in de toekomst zorgen over de evolutie van de resultaten en de winst, de druk op de marges en de verslechtering van de economische groei.

We zitten vast tussen twee vuren. De inflatie moet worden getemd om zowel op de aandelenmarkten als op de obligatiemarkten enige voet aan de grond te vinden. Het beteugelen van de inflatie zal echter gepaard gaan met strengere financiële voorwaarden, wat op zijn beurt niet veel goeds belooft voor de financiële markten.

Actief beheer is een eerste vereiste in dergelijke verraderlijke tijden. En dat zal in de toekomst nog meer het geval zijn, aangezien de terugkeer van de inflatie impliceert dat een factor van onzekerheid die in het afgelopen decennium grotendeels was verdwenen, ook weer terugkomt. Potentiële vruchtbare grond voor actieve beheerders aangezien inflatie en macro-economische cycliciteit doorgaans hand in hand gaan.

In een dergelijke context zijn onze prestatiemotoren en risicobeheersinstrumenten geconcentreerd rond:

  • Een voorzichtige houding die tot uiting komt in een lage nettoblootstelling aan zowel de aandelen- als de obligatiemarkten
  • Een kernaandelenportefeuille opgebouwd rond defensieve sectoren zoals gezondheidszorg en basisproducten. Aangevuld met een opportunistische selectie van Chinese aandelen en kredietnamen.
  • Liquide middelen en kortetermijninstrumenten lijken het meest geschikt om periodes van volatiliteit te doorstaan, maar bieden ook wat 'dry powder' dat uiteindelijk breder kan worden ingezet tegen aantrekkelijker waarderingen.