eToro: De inflatie verslaan door meer robots te gebruiken

eToro: De inflatie verslaan door meer robots te gebruiken

Inflation Technology
AI Artificial Intelligence robot duurzaam ESG technologie

Geschreven door eToro’s Marktanalist Jean-Paul van Oudheusden

‘Het vinden van nieuw personeel’ is met afstand de meest gehoorde uitdaging bij ondernemers vandaag de dag. Gebrek aan werknemers en stijgende lonen stimuleren de structurele groei van automatisering en de inzet van robots om de inflatie in te dammen en toch de productiviteit van bedrijven te verhogen. Een groot deel van de investeringsbudgetten gaat hier naar toe, met als doel om ook in de toekomst de winstmarges op peil te kunnen houden.

Het aantal industriële robots is in de afgelopen tien jaar verdrievoudigd en groeide in 2021 wereldwijd met 27%. Dat is knap vanwege de moeilijke macro-economische omstandigheden en de technische afwaardering van groeiaandelen op de beurs. Het segment van automatisering, robots en kunstmatige intelligentie is daarmee één van de weinige uitzonderingen, samen met bijvoorbeeld hernieuwbare energie en elektrische auto’s.

Structurele oplossing voor de afnemende beroepsbevolking

De daling van de bevolkingsgroei in de werkende leeftijd, vooral in ontwikkelde markten en China, zorgde al voor een structurele verschuiving naar automatisering. Het deel van de wereldpopulatie in de leeftijdscategorie tussen 15 en 64 jaar bereikte tien jaar geleden een piek op 66%.

Studies tonen aan dat op langere termijn 50% van het huidige personeel in de detailhandel en de horeca geautomatiseerd kan worden. Voor deze sectoren, waar robots tot voor kort als een bedreiging werden gezien, zijn ze nu een oplossing. Detailhandel en horeca hebben te maken met een combinatie van 1) procentueel gezien hoge arbeidskosten, 2) relatief lage winstmarges en 3) op dit moment de sterkste loonstijgingen. Dat is heel anders dan bijvoorbeeld in de sectoren informatietechnologie en gezondheidszorg, die juist een tegenovergesteld karakter hebben.

Impact op inflatie en aandelen

De opmars van automatisering is van groot belang voor beleggers, omdat het kan helpen de structurele inflatie in te dammen. Steeds meer sectoren worden beïnvloed door de ontwikkelingen. Op dit moment zijn er ongeveer 110 industriële robots per 10.000 werknemers. Verbreding vindt al plaats naar de auto-industrie, waar Japan en China voorop lopen. De invoering van 5G speelt daarbij een grote rol.

Beleggers die zich verder willen verdiepen in deze ontwikkeling kunnen zich oriënteren op innoverende bedrijven als Amazon, JD.com (die samenwerken met Blokker), iRobot, Hexagon, iRhythm, UiPath, Tesla en Trimble.