Stephan Langen: Het misverstand rond duurzame alpha

Stephan Langen: Het misverstand rond duurzame alpha

ESG-investing Impact investing ESG
Stephan Langen (foto archief ASN Impact Investors)

Door Stephan Langen, Fund Manager bij ASN Impact Investors

We zijn het wel gewend: als duurzame belegger worden we vaak kritisch benaderd. In een wereld die draait om alpha, blijven we blijmoedig uitleggen dat duurzaam beleggen anders werkt. En dát het werkt.

Wij duurzame beleggers moeten vaak uitleggen wat we doen. Levert die focus op ESG-factoren wel alpha op? Maakt het je universum niet te klein, zodat je niet meer goed kunt diversifiëren? Is wel voldoende bewezen dat bedrijven met hoge ESG-scores ook betere rendementen opleveren?

Zo kan ik nog wel even doorgaan.

Duurzaam beleggen is niet ontwikkeld met als hoogste doel alpha te genereren. Duurzaam beleggen moet invulling geven aan het principe dat economische activiteit nu niet ten koste mag gaan van huidige en ook toekomstige generaties.

Er ligt een heel spectrum van principes en overtuigingen aan ten grondslag, die zijn neergelegd in internationale verdragen en criteria. Het is onze taak om deze principes niet tegen elkaar uit te ruilen, maar een zorgvuldige afweging te maken van de inherente dilemma’s die je ongetwijfeld tegen zult komen.

De positieve én de negatieve impact

Duurzaam beleggen vergt een holistische benadering. Daarin moet de volledige impact van de bedrijfsactiviteiten en de bedrijfsvoering op de omgeving en de stakeholders beoordeeld worden. De positieve én de negatieve impact. Dat is een intensief proces van onderzoek doen en keuzes maken.

Tesla heeft bijvoorbeeld de markt voor elektrische mobiliteit een enorme push gegeven. Maar een belegging in Tesla is niet duurzaam zolang arbeiders niet onder veilige omstandigheden kunnen werken en zich niet mogen verenigen in een vakbond. En een belegging in Shell is niet duurzaam te maken door aan tafel te gaan zitten met de bestuurders.

Toegegeven: duurzame beleggers geven zelf soms ook aanleiding voor die kritische benadering. Dan lopen we in de alpha-val doordat we te graag willen bewijzen dat we extra waarde toevoegen. Net zoals alle beleggers dat willen.

Echter, veel van de waarde die wij creëren, wordt nog niet in beurskoersen gevat. Mede doordat veel externe kosten (externalities) niet in geld uitgedrukt worden. Daarnaast, long-only beleggers moeten zich sowieso afvragen of zij wel alpha genereren, of dat ze niet gewoon bèta-beleggers zijn.

Meer dan alleen een financieel-economische benadering

Alpha genereren is de nauwe definitie die financieel economen hanteren als maat voor succes. Duurzaam beleggen vraagt om veel meer dan alleen een financieel-economische benadering. Dat voelt wellicht ongemakkelijk, in een sector waarin vooral financieel economen actief zijn. Toch zullen we met z’n allen stappen moeten zetten, zodat de keuzes die we nu maken niet ten koste gaan van anderen nu en in de toekomst.

En dat het mogelijk is, met een mooie bèta performance, daar is nu voldoende bewijs voor.

Kritiek is altijd welkom. Ik zie elke kritische vraag als een uitnodiging om uit te leggen wat duurzaam beleggen inhoudt. En daarmee een kans om anderen aan het denken te zetten en in beweging te brengen. Die duurzame wereld komt er namelijk alleen als we allemaal hetzelfde doel voor ogen hebben met duurzaam beleggen.

Stephan Langen is Fund Manager bij ASN Impact Investors. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.