Remco Bleijs: TNFD en pingpongen op de tennisbaan

Remco Bleijs: TNFD en pingpongen op de tennisbaan

Climate Change ESG
Remco Bleijs (EY)

Door Remco Bleijs, Associate Partner Sustainability Services en Asset Management bij EY

Onlangs is de betaversie van het TNFD (Taskforce Nature-related Financial Disclosures) framework gelanceerd. Het is een soort zusje van het wereldwijd bekende en succesvolle TCFD (Taskforce Climate-related Financial Disclosures) framework, dat eerder al voor een enorme boost zorgde in de aandacht en bewustwording voor klimaatrapportages door bedrijven.

Ik verwacht dat de TNFD net zo succesvol zal worden als de TCFD, alhoewel die op onderdelen wel complexer is. Wat sowieso complex is, is de afweging tussen financieel-economische doelstellingen versus natuurgerelateerde doelstellingen.

Het is als een goede tenniswedstrijd: het balletje gaat van links naar rechts en het spel is soms lang in evenwicht. Uiteindelijk willen natuur en economie beide winnen, maar is een winnaar wel noodzakelijk? Een gelijkspel zou een mooie uitkomst bieden.

Natuurlijke impact meten

De G7 en de G20 hebben de TNFD goedgekeurd. Het onlangs gelanceerde framework besteedt aandacht aan vier pilaren, te weten: strategie, governance, risico-management en toelichtingen rondom doelen & resultaten.

Waarin de TNFD verschilt van de TCFD, is dat er voor de klimaatimpact wél al een uniforme meeteenheid is: de uitstoot van broeikassen oftewel Greenhouse-gassen, waar CO2 er één van is. Bedrijven rapporteren hier steeds meer over en er zijn ook methodieken die voorschrijven hoe je, via het Platform Carbon Accounting voor Financials (PCAF), de CO2-uitstoot voor investeringen kunt meten. Ook Rabobank-klanten kunnen sinds vorige week in hun app zien wat ze naar schatting aan CO2 uitstoten op basis van hun uitgaven. Klimaatimpactindicatoren worden steeds breder toegepast, wat goed is voor de bewustwording.

De TNFD heeft nog niet zo’n uniforme meeteenheid maar het biedt wel goede handvaten en wordt verder ontwikkeld.

Krajicek’s impact en mijn oranje tompouce

Richard Krajicek heeft als tennisheld een enorme positieve sociale impact. Als eerste Nederlandse winnaar van Wimbledon maakte hij in 1996 heel Nederland trots. Een jaar later richtte hij de eerste Krajicek Playground op, een multifunctioneel sportplein dat veelal in achterstandswijken wordt aangelegd. Inmiddels zijn we 25 jaar verder en staat de teller op 127 Playgrounds in 42 gemeentes. Wat een impact!

Ik ben nog een aantal jaar verbonden geweest aan de Krajicek Foundation via ondersteuning voor het bestuur en heb veel mooie evenementen meegemaakt. Het tennisniveau van Richard heb ik helaas nooit bereikt, alhoewel ik me wel net zo trots voelde toen ik vier jaar geleden samen met mijn vrouw het lokale tennistoernooi in onze klasse won en als hoofdprijs een doosje oranje tompoucen mee naar huis mocht nemen. Little Krajicek for a day en de winst in tompoucen was makkelijk meetbaar.

TNFD meten – bal in of uit?

Het TNFD framework kent een consultatieperiode van 18 maanden met diverse update momenten en wordt wereldwijd gedragen door een brede groep aan stakeholders. Het beschrijft de afhankelijkheden van bedrijven van ontwikkelingen zoals het verlies aan natuur op land, water, atmosfeer en vers water en welke fysieke, transitie- en systematische risico’s en kansen dat oplevert. Deze worden vertaald naar marco- en micro-economische transitiekanalen en naar hun impact op financiële en niet-financiële rapportages. Deze worden uiteindelijk uitgedrukt in financiële risico’s zoals markt, krediet, liquiditeit en operationele risico’s.

Het TNFD stelt verdere toepassing voor volgens de LEAP methode: Locate Evaluate Assess Prepare. Deze methode met 17 stappen beschrijft hoe je als bedrijf je connectie, afhankelijkheden, impact, risico’s & kansen en doelen in relatie tot de natuur kunt bepalen en hoe je hierover kan rapporteren. Voor financiële instellingen is een extra stap in de methode gedefinieerd die een analyse doet op basis van sectoren die worden gefinancierd.

Best een complex verhaal. Er zijn ook duidelijke raakvlakken met het reeds bestaande Platform Biodiversity Accounting Financials (PBAF) en het Global Biodiversity Framework. Een uniforme meeteenheid is nog niet afgesproken maar mogelijk dat dat tijdens COP 15 in augustus aanstaande in Kunming gaat komen.

Rol voor tennishelden

Mijn verwachtingen rondom de TNFD zijn hooggespannen. Uiteindelijk zijn een goede toepassing hiervan en het verbeteren van inspanningen voor natuurlijk kapitaal noodzakelijk voor alle burgers, bedrijven en overheden. Meer dan de helft van de wereldwijde economische output is afhankelijk van de natuur.Dit zal dus wel met een prijs gepaard gaan, maar dat is ook niet meer dan terecht, want behoud van natuur en daarmee van onze ecosystemen en economie is uiteraard niet gratis. Zo is het wel eeuwenlang toegepast, maar dat gaat dus veranderen.

Sommige bedrijven presenteren al hun Environmental Profit & Loss-account. Het saldo is vaak enorm negatief, zonder dat er direct voor betaald hoeft te worden. Ik hoop dan ook dat TNFD breed uitgedragen gaat worden én tot een betere en eerlijke prijs gaat leiden.

Zou de promotie ook wat zijn voor de opvolgers van Krajicek? Bij dezen stel ik een bijtitel van het TNFD-framework voor: Tennis-nature-support by Nadal, Federer & Djokovic. Op naar mooie en natuurlijke verbeteringen!

Zie voor de TNFD: Welcome to the TNFD Nature-Related Risk & Opportunity Management and Disclosure Framework