Capital Group: Nu de Fed in actie komt, moeten obligatieportefeuilles flexibel zijn

Capital Group: Nu de Fed in actie komt, moeten obligatieportefeuilles flexibel zijn

Fixed Income Monetary policy Fed
Federal Reserve.jpg

Ondanks de onzekere macro-economische achtergrond blijven de fundamenten van Amerikaanse obligaties verbeteren. Capital Group belegde in investment-grade bedrijfsobligaties naarmate de waarderingen daalden, maar bleef wel een geduldige houding aannemen, zegt Pramod Atluri, portefeuillebeheerder vastrentende waarden bij de vermogensbeheerder.

Het vastrentende team van Capital Group verwacht dat de Amerikaanse centrale bank zich zal blijven concentreren op het beteugelen van de inflatie, zelfs als dat de economische groei zou afremmen. “Een strenger monetair beleid zal de groeiverwachtingen verder drukken. Of die economische vertraging ook uitmondt in een milde of meer significante recessie zal in zekere mate afhangen van het tempo van de verkrapping.”

“In de afgelopen zes maanden zijn de waarderingen in alle vastrentende sectoren gedaald. Ik beschouw ze nog steeds als enigszins duur gezien de toename van de marktvolatiliteit en de vastberadenheid van de Fed om de inflatie terug te dringen. Tegelijkertijd geeft de marktvolatiliteit de kans om op een selectieve manier risicovollere posities in te nemen tegen aantrekkelijkere prijzen.”

“Ook de waarderingen van de Treasury Inflation-Protected Securities (TIPS) zullen in grote mate afhangen van het tempo van de verkrapping door de Fed. De break-even-inflatie op vijfjarige TIPS is dit jaar gestegen van 3,0% naar ongeveer 3,7%, de hoogste waarde sinds de introductie van deze beleggingscategorie in 1997. Zolang de inflatie hoog blijft, kunnen TIPS met een korte looptijd daarvan profiteren.”

“TIPS met een lange looptijd moeten meer rekening houden met het streven van de Fed om de inflatie terug te dringen en met het deflatoire effect van mogelijke recessies de komende decennia. Deze risico’s wegen vaak zwaarder dan de hoge inflatiecijfers op korte termijn. Daarom hebben we momenteel een voorkeur voor TIPS met een korte looptijd, hoewel wij opportunistisch zijn over het gehele looptijdsspectrum.”

“De fundamentals van Amerikaanse obligaties zijn tamelijk gezond en aan de betere hand. De uitdaging voor obligaties is de bredere macro-economische omgeving. Wanneer de volatiliteit toeneemt en de economische groei vertraagt, moet de markt rekening houden met het grotere risico van dalende aandelenkoersen en bredere credit spreads omdat beleggers meer risicomijdend worden. Daarnaast is ook de langere looptijd van Amerikaanse investment grade bedrijfsobligaties een belangrijke factor. De duration van het investment-grade kredietuniversum bedraagt ongeveer negen jaar, wat naar historische normen zeer hoog is.”

“Ondanks deze uitdagingen bieden investment-grade obligaties veel kansen. De inflatiepeilingen zullen in de komende maanden van cruciaal belang zijn. Als de inflatie daalt, kan de rente binnen de huidige bandbreedte blijven en kunnen de credit spreads verkrappen. Aan de andere kant, als de inflatie blijft stijgen en de Fed een agressiever beleid gaat voeren dan de markt nu heeft ingeprijsd, verwacht ik dat de credit spreads zullen verruimen.”