Vanguard: Groei eurozone dit jaar tussen 2,5% en 3%

Vanguard: Groei eurozone dit jaar tussen 2,5% en 3%

Inflation Outlook Monetary policy
Outlook vooruitzicht (10) aan het roer.jpg

De economen van Vanguard blikken in hun market update voor april vooruit op de wereldeconomie en de financiële markten.

Vanguard houdt voor de Verenigde Staten vast aan een groei van het bbp met 3,5% in 2022. De economie in de eurozone heeft het moeilijker, mede door de oorlog in Oekraïne: het conflict heeft invloed op de energieprijzen en het consumentenvertrouwen, en brengt strengere financiële voorwaarden met zich mee. Vanguard gaat uit van een groei tussen 2,5% en 3% voor het hele jaar, tegen ongeveer 3,5% vóór de Russische inval.

Het onafhankelijke Britse Office for Budget Responsibility voorspelde in maart dat het reële beschikbare inkomen in het Vernigd Koninkrijk in 2022-23 met 2,2% zal dalen, wat de grootste daling ooit zou zijn. Toch ziet Vanguard geen recessie aan de Britse horizon zonder een verdere sterke en aanhoudende stijging van de energieprijzen en sterk aangescherpte financiële voorwaarden; het houdt de groeiprognose voor het VK dan ook op 3,5% tot 4%.

De toenemende uitbraken van COVID-19 nopen China tot nieuwe lockdowns. China heeft tijdens het Nationale Volkscongres begin maart een officiële groeidoelstelling voor 2022 op 'ongeveer 5,5%' vastgesteld, de laagste groeidoelstelling ooit. Vanguard houdt het op een groei van ongeveer 5% en voor de opkomende markten op een groei van ongeveer 5,5%.

Monetair beleid

Met de aantrekkende inflatie en een nog steeds krapper wordende arbeidsmarkt in de VS is de kans groot dat de Federal Reserve de rente dit jaar in totaal met 1,5 tot 2 procentpunt verhoogt. Vanguard gaat uit van het equivalent van zes tot acht verhogingen van de federal funds rate met 25 basispunten, waaronder een of twee verhogingen met 50 basispunten, mogelijk al tijdens de bijeenkomst van de Fed op 4 mei.

Ook kan de Fed in mei aankondigen dat zij haar balans gaat afbouwen met een volume dat al snel kan oplopen tot $ 95 miljard per maand.

De Europese Centrale Bank (ECB) heeft haar beleidskoers in grote lijnen aangehouden en houdt vast aan haar plannen om het tempo van de obligatieaankopen sneller te verlagen. De plannen om de APP in het derde kwartaal van dit jaar te beëindigen, zijn aangescherpt.

De ECB probeert een evenwicht te vinden tussen de recordhoge inflatie die vraagt om een strenger beleid en de economische risico's van de oorlog in Oekraïne die vragen om een voortzetting van het accommoderend beleid. Met dit in het achterhoofd rekent Vanguard op een eerste renteverhoging van 25 basispunten in december 2022.

Na de verhoging van het belangrijkste beleidstarief van 0,5% naar 0,75% op 17 maart ziet het er naar uit dat de Bank of England (BoE) de rente met nog eens een kwartpunt verhoogt tijdens de volgende vergadering op 5 mei. In de tweede helft van het jaar kan de BoE dan uitkomen op een bankrente van 1,25%. De markten rekenen op een rente van 2% aan het eind van het jaar - een standpunt dat volgens Vanguard te agressief is gezien de slechte vooruitzichten voor de consument.

Zelfs nu de centrale banken in sommige opkomende markten de rente blijven verhogen in het licht van de aanhoudende inflatie, rekenen de markten op renteverlagingen voor 2023 omdat ze zwakkere economische groei verwachten. Dit is het geval in een groot deel van opkomend Europa en Latijns-Amerika, maar niet zozeer in opkomend Azië, waar de lopende rekening van de betalingsbalans gunstig is en de inflatie relatief laag.

Inflatie

De consumentenprijsindex (CPI) in de VS is in maart met 8,5% gestegen ten opzichte van een jaar eerder. Deze stijging, die gepaard ging met een voor seizoensinvloeden gecorrigeerde maand-op-maandstijging van 1,2%, lag grotendeels in de lijn van de marktverwachtingen.

Benzine, voeding en woningen droegen het meest bij aan de algemene stijging. De kerninflatie, die de volatiele voedsel- en energieprijzen uitsluit, steeg met 6,5% ten opzichte van een jaar eerder. Vanguard is van mening dat de kerninflatie haar hoogtepunt heeft bereikt, maar dat de hoofdinflatie, die niet alleen de hoge energieprijzen maar ook de voedselprijzen weerspiegelt, een steeds belangrijkere factor zal worden in het beleid van de Federal Reserve.

De algemene inflatie op jaarbasis in de eurozone is in maart opgelopen tot 7,5%. Meer dan de helft van de recente stijging was toe te schrijven aan de energieprijzen. De vermogensbeheerder verwacht dat de algemene inflatie in 2022 gemiddeld tussen 6% en 7% zal liggen, maar gaat ervan uit dat de inflatie in de komende één à twee jaar zal terugvallen in de richting van het streefcijfer van 2% van de ECB.

De algemene inflatie in het Verenigd Koninkrijk is in maart opgelopen tot 7,0% ten opzichte van een jaar eerder, mede door de brandstofprijzen, die 30,7% hoger lagen dan in maart 2021. De kerninflatie steeg tot 5,7% op jaarbasis. De verwachting is dat de kerninflatie deze maand oploopt tot meer dan 8% na een verhoging met 54% van het halfjaarlijkse energieprijsplafond van de regering. Als de energieprijzen op het huidige peil blijven, bereikt de inflatie in het vierde kwartaal van 2022 een piek van ongeveer 9%.

Werkgelegenheid

Het werkloosheidscijfer in de VS is in maart gedaald tot 3,6%, net iets boven het laagste niveau van voor de pandemie, omdat er nog steeds veel nieuwe banen worden gecreëerd. Vanguard verwacht dat het werkloosheidscijfer in het tweede kwartaal zal dalen tot het niveau van 3,5% vóór de pandemie en dat het tegen het einde van het jaar zelfs nog verder afneemt.

De werkloosheid in de eurozone daalde van 6,9% in januari tot 6,8% in februari, de 12e maand op rij met een daling. De loondruk blijft toenemen, maar minder dan elders en de arbeidsmarkt blijft de komende maanden aantrekken.

Het werkloosheidscijfer in het Verenigd Koninkrijk is in de drie maanden tot eind februari gedaald tot 3,8% en heeft daarmee het niveau van voor de pandemie bereikt.