Principal Global Investors: Zal beleidsverkrapping Fed genoeg zijn?

Principal Global Investors: Zal beleidsverkrapping Fed genoeg zijn?

Monetary policy Fed
Inflatie (6) begroting

Door Seema Shah, Chief Strategist, Principal Global Investors

Slechts één keer eerder heeft de Fed gewacht tot de inflatie zo hoog was voordat men de rente verhoogde. Tijdens het eerste jaar van die cyclus in 1980, verhoogde men de beleidsrentes met meer dan drie keer zoveel als wordt verwacht voor 2022. Achterblijven op de inflatiecurve kan een dure vergissing zijn.

De laatste keer dat de Federal Reserve (Fed) de beleidsrentes verhoogde, was eind 2018: drie jaar en een leven lang geleden. Nu de inflatie op 7,9 procent staat en de arbeidsmarkt op volle werkgelegenheid, verkrapt de Fed het beleid opnieuw en voorziet het in totaal zeven renteverhogingen voor dit jaar. 

Een dergelijk steil traject is noodzakelijk. Met uitzondering van 1980 is de inflatie nog nooit zo hoog geweest als nu (en in 1980 verhoogde de Fed de beleidsrente alleen al in het eerste jaar met 600 basispunten!).

Zeven verhogingen dit jaar, gelijk aan 150 basispunten, zouden de rentes op Amerikaans schuldpapier terugbrengen tot net boven het niveau van voor de pandemie, toen er minimale angst voor een recessie was. Twee jaar later zijn de financiën van huishoudens aanzienlijk verbeterd, ondersteund door meer spaartegoeden, en zien ook de bedrijfsbalansen er gezond uit. De huidige Amerikaanse economie kan zeven renteverhogingen aan.

De eigen prognoses van de Fed laten de beleidsrentes stijgen tot 2,75 procent in 2023, boven haar schatting voor de neutrale rente (2,375 procent). Dit geeft aan dat het beleid uiteindelijk verkrappend zal worden. Historisch gezien verzwakte de economie sterk wanneer de beleidsrente van de Fed hoger was dan de neutrale rente. Voor de Fed zal het geen eenvoudige opgave zijn om de inflatie terug te brengen van het huidige niveau, en waarschijnlijk zal daarvoor op zijn minst enige economische groei moeten worden opgeofferd. Het risico van een recessie is voor 2022 gering, maar voor 2023 en daarna hoger.