LGIM: Stijgende obligatierendementen niet per definitie slecht voor tech-aandelenkoersen

LGIM: Stijgende obligatierendementen niet per definitie slecht voor tech-aandelenkoersen

Equity Technology
Technologie (06) AI artificial intelligence cloud

Amerikaanse techaandelen waren de afgelopen jaren niet ongevoelig voor veranderingen in de rente op staatsobligaties. De recente stijging van de obligatierente in de Verenigde Staten leidt ook nu tot een pijnlijke start van het jaar voor de sector. Toch is Lars Kreckel, Global Equity Strategist bij vermogensbeheerder Legal & General Investment Management (LGIM) positief over techaandelen. 'Tech zal in 2022 goed blijven presteren.'

Kreckel stelt dat Amerikaanse techaandelen het afgelopen jaar inderdaad zeer gevoelig zijn geweest voor veranderingen in de rente op staatsobligaties.

'Het is niet de enige sector waarvan de relatieve prestaties sterk worden beïnvloed door bewegingen in de obligatierente, naast de traditionele obligatieproxies als vastgoedbeleggingstrusts en nutsbedrijven.'

Maar er zijn ook tegenargumenten die suggereren dat techaandelen minder te lijden zouden hebben onder hogere yields. 'Stijgende rentes zijn veel vaker hand in hand gegaan met stijgende aandelenkoersen. Tech is een van de meest betrouwbare high beta sectoren in de markt, dus dit is over het algemeen een omgeving die er geschikt voor zou moeten zijn.'

En als hogere inflatie gedreven door stijgende lonen een zorg is die obligatierentes hoger stuurt, dan moet het profiel van tech als sector met de minst arbeidsintensieve bedrijfsmodellen als positief worden beschouwd, betoogt de aandelenstrateeg van LGIM.

Recentere perioden geven ook een positiever beeld dan de afgelopen weken. De laatcyclus stijging van de obligatierente van juni 2016 tot november 2018 (150 basispunten in nominale termen en 120 in reële termen) was een goede periode voor tech. Het is ook vergelijkbaar met de situatie van vandaag, omdat het een tijd was waarin de sector al vele jaren beter presteerde dan de bredere markt en tegen een premie werd verhandeld.

Kreckel: 'Niemand zal beweren dat de yields de reden waren voor die outperformance, maar ze waren duidelijk geen factor die groot genoeg was om sterke rendementen te voorkomen.'

Samenvattend stelt de aandelenstrateeg dat stijgende rentes tech niet helpen. Ze doen echter ook niet genoeg pijn om andere fundamentele positieve middellangetermijneffecten teniet te doen.

'Hoewel er fundamentele argumenten voor en tegen de rentegevoeligheid van tech zijn, suggereren de empirische gegevens dat de relatie in de loop van de tijd volatiel is geweest - zij het dat hogere yields de laatste tijd slecht zijn geweest voor de sector.'

De gegevens tonen echter ook aan dat, tenzij de obligatierente zo sterk stijgt dat zij de dominante drijfveer voor aandelen in het algemeen wordt, de fundamentals van tech - zoals relatieve winsten of nieuws over regelgeving - belangrijker zouden moeten zijn voor de prestaties. Op basis van de sterke fundamentals blijft LGIM overwogen in deze techsector.