ABN AMRO MeesPierson: Bovengemiddelde groei in 2022 met bescheidener rendement

ABN AMRO MeesPierson: Bovengemiddelde groei in 2022 met bescheidener rendement

Fixed Income Equity Outlook Currency
Berekeningen3.jpg

ABN AMRO MeesPierson heeft op donderdag zijn Beleggingsstrategie 2022 'Groeipad na de piek' gepubliceerd. Daarin blijft de private bank voor de eerste helft van 2022 positief over aandelen (overwogen), omdat de economische prognoses en de winstvooruitzichten van bedrijven goed zijn. 

Wel benadrukt ABN AMRO MeesPierson dat de economische piek al is bereikt en dat het beleid van centrale banken zal gaan divergeren. Hierdoor zal de beweeglijkheid op financiële markten toenemen en het beleggingsrendement meer bescheiden zijn. 'Hoewel de economische piek achter ons ligt, zal de wereldeconomie ook in 2022 boven haar trendmatige niveau blijven groeien', zegt Ralph Wessels, Hoofd Beleggingsstrategie van ABN AMRO MeesPierson.

'Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door de Amerikaanse en Europese economie. De accommoderende financiële condities, het ondersteunende begrotingsbeleid en de verwachte hoge enkelvoudige winstgroei zijn daarbij gunstige factoren. Hoewel inflatie een risico is, met name in de Verenigde Staten, verwachten we dat de inflatie in de loop van 2022 zal normaliseren. De problemen aan de aanbodzijde gaan namelijk geleidelijk afnemen.'

Voorkeur voor sectoren als industrie, luxegoederen & diensten en basismaterialen

ABN AMRO MeesPierson handhaaft het licht cyclische accent in de aandelenportefeuille en de positieve visie op de sectoren industrie, basismaterialen, financiële dienstverlening en luxegoederen & diensten (overwogen). Daarnaast blijven de sectoren IT (neutraal) en gezondheidszorg (licht overwogen) profiteren van langetermijntrends op het gebied van digitalisering en vergrijzing. Terughoudender (onderwogen) is de bank op de sectoren communicatiediensten en consumptiegoederen.

Ook de energiesector wordt door ABN AMRO MeesPierson onderwogen: de bank verwacht dat de olie- en gasprijzen voorlopig hoog zullen blijven, maar in de loop van 2022 wat zullen dalen. Op regioniveau kiest AMRO MeesPierson voor een evenwichtige positionering en wordt voor alle drie de aandelenregio’s – de VS, Europa en de opkomende markten – een neutrale visie gehanteerd. Op thematisch vlak ziet de private bank beleggingskansen in innovatieve bedrijven die de technologische transformatie van de gezondheidszorg mogelijk maken.

Voorkeur voor risicovollere obligatiesegmenten

Obligaties (onderwogen) blijven een plek innemen in de beleggingsportefeuilles, ondanks de negatieve rente op staatsobligaties in de eurozone. ABN AMRO MeesPierson heeft een voorkeur voor de risicovollere obligatiesegmenten waarvan het potentiële rendement hoger is.

Wessels: 'Het is onze verwachting dat de financiële condities gezond blijven. Zo zijn de wereldwijde rente- en bedrijfsobligatiemarkten omvangrijk en zeer divers opgebouwd. Door de brede samenstelling van obligatie-instrumenten en -markten, reageren veel sub-segmenten verschillend op economische signalen en bedrijfsspecifieke ontwikkelingen. Kredietwaardige bedrijfsobligaties, high yield-obligaties en schuldpapier uit opkomende markten leveren mogelijk hogere rendementen op, zodat we daar kansen zien voor beleggers.'

Euro verliest terrein ten opzichte van dollar

ABN AMRO MeesPierson verwacht een verdere verzwakking van de euro versus de Amerikaanse dollar (EUR/USD). Dit komt onder meer doordat de Amerikaanse Federal Reserve (Fed) sneller gaat beginnen met renteverhogingen dan de Europese Centrale Bank (ECB). ABN AMRO MeesPierson verwacht dat de Fed in de eerste helft van 2022 het steunaankoopprogramma zal afbouwen.

Vervolgens zal de Fed de beleidsrente waarschijnlijk drie keer verhogen in 2022, te beginnen rond juni. De ECB, daarentegen, heeft duidelijk gemaakt dat renteverhogingen in 2022 niet aan de orde zijn. Vanwege deze monetaire divergentie verwacht ABN AMRO MeesPierson dat de EUR/USD verder gaat verzwakken, om eind 2022 uit te komen op een niveau van circa 1,05.