HFR: Vermogen wereldwijde hedgefondsen stabiel nu sector zich opmaakt voor inflatie en stijgende rente

HFR: Vermogen wereldwijde hedgefondsen stabiel nu sector zich opmaakt voor inflatie en stijgende rente

Hedge Funds
Investeringen.jpg

Het totale vermogen van hedgefondsen steeg in het derde kwartaal nauwelijks doordat de volatiliteit van aandelen en de rente omhoog schoten, en beheerders en beleggers zich positioneerden voor extra volatiliteit tot het eind van het jaar.

Aangespoord door een van beleggers afkomstige netto instroom van $ 5,6 miljard, en marginale op prestaties gebaseerde winsten, steeg het totale vermogen van hedgefondsen aan het eind van het derde kwartaal van 2021 iets, tot een geschatte $ 3,97 biljoen.

Dit vertegenwoordigt een stijging van bijna $ 370 miljard sinds het begin van het jaar, volgens het HFR Global Hedge Fund Industry Report dat vandaag gepubliceerd werd door HFR®, de gevestigde wereldleider op het gebied van indexering, analyse en onderzoek van de wereldwijde hedgefondsindustrie.

Zoals eerder gemeld, steeg het totale vermogen binnen de hedgefondssector in de afgelopen zes kwaralen met meer dan $ 1 biljoen sinds ze in het eerste kwartaal van 2020, toen de pandemie begon, onder de $ 3 biljoen zakten. Met de instroom van $ 5,6 miljard in het derde kwartaal van 2021, bedroeg de netto instroom sinds het derde kwartaal van 2020 in totaal naar schatting $ 40 miljard.

De HFRI Fund Weighted Composite Index (FWC) bleef in het derde kwartaal van 2021 vrijwel ongewijzigd met een daling van slechts -0,3 procent, die volgde op het sterkste eerste halfjaar sinds 1999 en het vijfde beste eerstehalfjaarrendement sinds de start van de index. De belegbare HFRI 500 Fund Weighted Composite Index steeg tussen het begin van het jaar en eind september met +9,11 procent.

Aangezien de rentes tegen het eind van het derde kwartaal stegen, noteerden krediet- en rentegevoelige, op vastrentende waarden gebaseerde relatieve waarde-arbritragestrategieën (RVA) de grootste vermogenstoename. Deze stegen met $ 16,8 miljard door zowel bijdragen van investeerders als op prestatie gebaseerde winsten.

Het totale vermogen dat in deze strategieën geïnvesteerd werd steeg naar $ 1026 biljoen, inclusief een geschatte instroom van vermogen van $ 3,2 miljard gedurende het kwartaal, aangevoerd door RV: Multi-strategy fondsen, die dankzij op prestaties gebaseerde winst en netto vermogensinstroom met $ 8,9 miljard stegen. Het rendement van de belegbare HFRI 500 Relative Value Index bedroeg in het derde kwartaal +1,1 procent, terwijl dat van de HFRI Relative Value (Total) Index met +1,0 procent steeg.

Tijdens de eerste drie kwartalen van 2021 voert de HFRI RVA: Yield Alternatives Index alle indexen van deelstrategieën aan met een winst van +27,7 procent.

Equity Hedge-strategieën kregen te maken met de grootste instroom van kapitaal in het derde kwartaal doordat de aandelenvolatiliteit toenam, en managers en beleggers zich positioneerden voor een wereldwijde versnelling van de inflatoire druk.

Ter afronding van 2020 deze strategieën de mijlpaal van $ 1 biljoen en bleven ze tot het einde van het derde kwartaal stabiel op $ 1,21 biljoen, met een kleine, door de prestaties veroorzaakte afname, die de netto vermogensinstroom deels tenietdeed. Het totale EH-vermogen steeg in de eerste negen maanden van 2021 met $ 119 miljard.

Zowel marktneutrale strategieën en aandelen uit de sectoren energie en basismaterialen noteerden in het derde kwartaal vermogensstijgingen van respectievelijk $ 1,7 en $ 1,5 miljard. De HFRI Equity Hedge (Total) Index noteerde een kleine afname van -0,8 procent in het derde kwartaal, waarmee het rendement sinds het begin van het jaar op +11,0 procent uitkwam.

Samen met de stijgende energie- en grondstoffenprijzen, werd de winst van de EH-deelstrategie aangestuurd door de volatiele HRFI EH: Energy/Basic Materials Index, die sinds het begin van het jaar met +23,1 procent piekte in het derde kwartaal van 2021 en die sinds het begin van de coronapandemie in maart 2020 met maar liefst +90 procent steeg.

Nadat ze het eerste kwartaal van 2021 de $ 1 biljoen overschreden, maakten event-driven (ED) strategieën, die zich vooral richten op posities die uit de gunst zijn, deep value aandelen en kredietposities, in het derde kwartaal minimale vermogenswijzigingen door.

Het totale vermogen van ED daalde met $ 1,6 miljard in het derde kwartaal, waarbij het totale wereldwijde ED-kapitaal stabiel op een geschatte $ 1,09 biljoen bleef, waarmee de strategie nog steeds de op een na grootse van het totale sectorvermogen is. De kapitaalverhogingen van de ED-deelstrategie werden aangevoerd door de fondsen van noodlijdende/herstructurerende bedrijven, die in het kwartaal met $ 2,0 miljard stegen en daarmee het vermogen van de deelstrategie op ongeveer $ 250 miljard brachten.

De belegbare HFRI 500 Event-Driven Index bleef in het derde kwartaal ongewijzigd, hoewel de Index de belangrijkste strategieën aanvoert, waaronder de HFRI 500 Index die sinds het begin van het jaar een rendement noteerde van +12,6 procent. De performance van de ED-deelstrategie werd aangestuurd door de HFRI 500 ED: Distressed/Restructuring Index met een rendement vanaf het begin van het jaar van +19,0 procent.

Nadat ze de instroom in het tweede kwartaal van 2021 aanvoerden, noteerden ongecorreleerde macro-strategieën in het derde kwartaal een geringe uitstroom, doordat de instroom van op grondstoffen gerichte strategieën meer dan gecompenseerd werd door de uitstromen in systematisch gediversifieerde CTA-strategieën.\

Het totale macro-vermogen was tegen het eind van het derde kwartaal gedaald met $ 4,8 miljard tot een geschatte $ 639,0 miljard aan vermogen onder beheer, doordat een stijging van $ 1,6 miljard aan op grondstoffen gerichte Macro geneutraliseerd werd door een terugkoop van $ 1,4 miljard aan kwantitatieve CTA-strategieën. De belegbare HFRI 500 Macro Index steeg met +0,6 procent in het derde kwartaal nadat grondstoffen stegen terwijl ook de rentes en de volatiliteit op de aandelenmarkt stegen.

Ondanks de kleine toename van het wereldwijde vermogen, vonden er instromen van beleggerskapitaal plaats binnen bedrijven van elke omvang.

Bedrijven die meer dan $ 5 miljard beheren, ontvingen in het derde kwartaal een geschatte $ 2,3 miljard van de $ 5,6 miljard aan totaal netto nieuw beleggerskapitaal. Middelgrote bedrijven die tussen de $ 1 miljard en $ 5 miljard beheren, kregen dit kwartaal te maken met een netto instroom van bijna $ 500 miljoen, terwijl bedrijven die minder dan $ 1 miljard onder beheer hebben, gezamenlijk een geschatte instroom van $ 2,8 miljard te verwerken kregen.

"Het wereldwijde vermogen van hedgefondsen kwam in het derde kwartaal van 2021 iets hoger uit en bleef daarmee net onder het record van het vorige kwartaal. De mijlpaal van $ 4 biljoen kwam in zicht doordat de grondstoffenprijzen stegen, de rentes werden verhoogd, de volatiliteit op de aandelenmarkt toenam, en de inflatoire druk verder werd opgevoerd. Rentegevoelige relatieve waarde-arbitragestrategieën voerden dit kwartaal zowel de prestaties als de instroom aan, terwijl zowel beheerders als beleggers hun portefeuilles positioneerden voor renteblootstelling. Dit gebeurde nadat de Amerikaanse Federal Reserve voor de komende maand een afbouw aankondigde van de obligatie-inkopen, wat laat vermoeden dat de rentes in 2022 zullen stijgen", stelt Kenneth J. Heinz, voorzitter van HFR.

"Als we naar het komend jaar kijken, dan zien we dat beheerders en beleggers hun respectievelijke focus op obligaties en rentegevoeligheid, tactische grondstoffenblootstellingen en blootstelling aan de aandelenmarkt verhoogd hebben. Dat impliceert de mogelijkheid en flexibiliteit om in te spelen op instabiele macro-economische en marktomstandigheden. Fondsen die effectief gepositioneerd zijn om flexibel te navigeren binnen deze multi-assettrends zullen de sectorprestaties en -groei tot in het nieuwe jaar waarschijnlijk aanvoeren."