M&G rapport: Twee derde van VN SDGs dreigt niet gehaald te worden

M&G rapport: Twee derde van VN SDGs dreigt niet gehaald te worden

ESG-investing Impact investing ESG
Wekker.jpg

Uit het nieuwste SDG Reckoning-rapport van M&G blijkt dat slechts zes van de 17 wereldwijde duurzame ontwikkelingsdoelen (SDGs) van de Verenigde Naties (SDGs) op tijd worden gehaald. Er is geen tijd meer tijd te verliezen, stellen de onderzoekers van M&G.

Het is de tweede keer dat de Britse vermogensbeheerder zijn SDG Reckoning-rapport publiceert. De onderzoekers nemen vanuit zowel een algemeen perspectief als die van impactbelegger de voortgang van de 17 SDGs onder de loep.

Op een schaal van 1 tot 10 wordt weergegeven hoeveel de wereld sinds vorig jaar heeft gedaan om haar beloftes na te komen. Daarnaast worden aanbevelingen gedaan hoe beleggers actie kunnen ondernemen om actiever bij te dragen aan het behalen van de doelen.

De belangrijkste conclusies van het rapport zijn:

[1] Er is nog een lange weg te gaan. De gemiddelde score lag in 2020 op 4,1 op een mogelijke score van 10. Bij negen SDGs werd helemaal geen vooruitgang geboekt.

[2] Bij vier doelen is zelfs sprake van achteruitgang, drie daarvan zijn sociale SDG’s, namelijk het bestrijden van armoede (SDG 1), eerlijk werk en economische groei (SDG 8) en het terugdringen van ongelijkheid (SDG 10).

[3] Bij vier doelen is er sprake van enige verbetering: schoon water en sanitaire voorzieningen voor iedereen (SDG 6), een veerkrachtige infrastructuur, industrialisering die duurzaam en inclusief is én een focus op innovatie (SDG 9), duurzame steden en gemeenschappen (SDG 1) en het tegengaan van klimaatverandering (SDG 13).

[4] Klimaatverbetering behaalde slechts een voortgangsscore van 3 op een schaal van 10. Tijdens de klimaattop COP26 in november en ander overleg moet blijken hoe effectief de samenwerking is op het gebied van duurzame ontwikkeling.

[5]  Als het gaat om het op tijd behalen van de biodiversiteitsdoelen (SDG 14 en 15) zit er weinig schot in de zaak. Dat is zorgwekkend. Beleidsmakers zullen tijdens het COP15-overleg hun ambities ten aanzien van het behoud van biodiversiteit moeten verhogen en haalbare kortetermijndoelen moeten stellen.

Ben Constable-Maxwell, Hoofd Impactbeleggen bij M&G: 'Het behalen van de SDGs is een gezamenlijke verantwoordelijkheid – overheden, bedrijven, NGOs, beleggers en mensen zoals u en ik moeten de urgentie van de SDGs gaan inzien. Het behalen van de doelen is een grote opgave, maar zeker niet onmogelijk. Er valt echter geen tijd meer te verliezen, we moeten nu handelen.

Hij vervolgt: 'Uit onze analyze blijkt dat er wereldwijd nog steeds veel werk aan de winkel is. Vooral op het gebied van de sociale SDGs zullen we ons gezamenlijk moeten inspannen. Deze zijn in het verdomhoekje geraakt tijdens de pandemie. Duurzame beleggers hebben een belangrijke rol te spelen als het gaat om het financieren van bedrijven die een grote positieve impact hebben op de samenleving.'

Impactbeleggers gaan volgens hem nog een stapje verder door oplossingen voor de grootste problemen te financieren en de meting en de verslaglegging van niet-financiële prestaties te vergroten. 'We moeten meer druk zetten op bedrijven om de impact op de wereld van hun activiteiten vast te leggen, maar zeker ook op beleggers om hen zo aan te sporen om meer impactgericht bezig te zijn.'

Het rapport belicht drie fundamentele en sterk samenhangende thema’s die volgens M&G extra aandacht en geld nodig hebben. Er is meer inspanning nodig om sociale inclusiviteit te bevorderen, nu de coronacrisis miljoenen mensen in de armoede heeft gestort.

Het rapport wijst ook op de noodzaak om over te stappen op een circulaire wereldeconomie in plaats van het huidige verspillende lineaire model. Daarnaast is de noodzaak van het behoud van biodiversiteit de afgelopen twaalf maanden in de schijnwerpers komen te staan.

De wereld heeft met lede ogen moeten aanschouwen wat de gevolgen zijn van natuur -en habitatverlies en de impact daarvan op de ecosystemen die basis vormen van het menselijk welzijn en een stabiel klimaat, aldus het rapport.