T. Rowe Price: Meer volatiliteit en minder rendement voor aandelen

T. Rowe Price: Meer volatiliteit en minder rendement voor aandelen

Outlook
Vooruitzicht.jpg

Als een belegger een blik werpt op de aandelenmarkten van de laatste vier tot zes weken, dan zou hij concluderen dat de opwaartse trend in de koersen net zo krachtig is als in de afgelopen 12 maanden. Maar als hij even paar stappen achteruit doet en naar meer kijkt dan alleen de aandelenmarkt, ziet het plaatje er toch wel heel anders uit, stelt Nikolaj Schmidt, Chief International Economist bij T. Rowe Price.

De Amerikaanse dollar is sterker geworden evenals de belangrijkste obligatiemarkten, die doorgaans als veilige haven worden beschouwd. Dit is typisch een teken van onzekerheid bij beleggers en doorgaans wijzen ze erop dat de aandelenmarkten de weg naar beneden hebben ingeslagen. Maar dat is niet wat de aandelenbelegger op dit moment ziet. 
 
Het economisch herstel bevindt zich nog in de beginfase. Dit geeft steun aan de aandelenmarkten. Aan de andere kant is er sprake van meer en grotere schommelingen op de markten. Naar verwachting zal de volatiliteit de rest van het jaar aanhouden. Om deze ontwikkeling te begrijpen dienen beleggers te kijken naar de belangrijkste gebeurtenissen die recentelijk de richting van de markten hebben bepaald.
 
China, Covid en de Fed
 
In de meeste ontwikkelde economieën is de groei nog steeds sterk, maar opnieuw slaat Covid toe op een schaal die twijfel doet rijzen over de vraag of de goede economische groeicijfers kunnen worden gehandhaafd. Deze vrees is minder uitgesproken in landen met een hoge vaccinatiegraad waar, zoals uit het voorbeeld van het VK blijkt, uitbraken kunnen worden beheerst met een minimaal effect op de economische activiteit.
 
De uitdaging is aanzienlijk groter in opkomende markten, met name in China. China kampt momenteel met een nieuwe Covid-uitbraak, maar het lagere percentage gevaccineerde burgers en de geringere effectiviteit van het gebruikte vaccin maken het lastig deze uitbraak te bestrijden. Tegelijkertijd voeren de leiders van het land een nultolerantiebeleid ten aanzien van covid.
 
Deze combinatie doet terecht vrezen voor een economische groeivertraging van een land dat volgens het IMF goed is voor ongeveer 20 procent van het mondiale BBP - en voor een veel groter aandeel in de mondiale vraag naar grondstoffen. Een hevige groeivertraging in China zal ongetwijfeld overal ter wereld rimpelingen doen ontstaan. De Chinese autoriteiten kunnen natuurlijk het macro-economisch beleid versoepelen om de economische schok op te vangen. Maar vanuit politiek oogpunt gaat het er in de eerste plaats om de risico's en de schuldenlast in de economie terug te dringen - en niet om hoe dan ook voor economische groei te zorgen.
 
Naast nieuwe Covid-uitbraken en de vrees voor groeivertraging in China, zijn er ook aanhoudende en aanzienlijke problemen in de aanvoerlijnen die de wereldhandel bijeenhouden en die nog steeds hinder ondervinden van het verstorende effect van de pandemie op de wereldwijde vraag en aanbod. 
 
Tegelijkertijd is de Amerikaanse Federal Reserve op z’n minst begonnen te suggereren dat de steunaankopen van de bank binnen afzienbare tijd worden afgebouwd. Op zich zou dat misschien niet eens zo verontrustend hoeven te zijn, maar in combinatie met een tragere wereldwijde groei is het goed te begrijpen waarom het beleggersvertrouwen langzaam afneemt. En wanneer het beleggersvertrouwen verzwakt, dan verdwijnen beleggers naar een veilige haven voordat de storm opsteekt. Dit verklaart de belangstelling voor de Amerikaanse dollar en staatsobligaties.
 
Gelijktijdig met de veranderende wind in het monetaire beleid van de Fed, heeft het Amerikaanse ministerie van Financiën zijn kasreserves bij de centrale bank losgemaakt. Deze beweging heeft de liquiditeit op de markten vergroot en zo de aandelenmarkten ondersteund, maar er zijn tekenen dat de liquiditeit ook zijn weg heeft gevonden naar de markten voor staatsobligaties - en zo een gelijktijdige vraag heeft gecreëerd op twee markten die anders vaak in verschillende richtingen opgaan.
 
Nu de rekening van het ministerie bijna leeg is, is die ontwikkeling echter voorbij. Het gevolg hiervan is dat we overgaan van een wereld met emmers vol liquiditeit naar een markt met minder liquiditeit. Als alle andere dingen gelijk blijven, betekent dit dat nieuwe tijden voor risicodragende beleggingen en ook voor aandelen aanbreken.
 
Lagere rendementen in de toekomst
 
Als de wereldwijde groei vertraagt door Covid en China, een Amerikaanse centrale bank de koopdrang op de obligatiemarkten terugschroeft en er minder liquiditeit op de markten is, is het niet moeilijk in te zien hoe meer volatiliteit op de aandelenmarkten kan optreden.
 
Dit betekent echter niet dat de aandelenmarkt aan de rand van de afgrond staat. Er zijn veel factoren die de aandelenmarkten ondersteunen. De economische cyclus zit nog altijd in de herstelfase en er is nog steeds sprake van een uitgestelde vraag, die in de komende kwartalen op het wereldtoneel zal komen. De onrust in de aanvoerlijnen van de wereldhandel zal niet eeuwig duren, maar zal in de komende kwartalen terugkeren naar een normale situatie. En ondanks het hinten van de Fed op het afbouwen van het steunprogramma, zijn de markten nog steeds buitengewoon vriendelijk. En ten slotte betwijfelt Schmidt of de Chinese autoriteiten op lange termijn ook geïnteresseerd zullen zijn in een groeivertraging. Waarschijnlijk zullen ze tijdig ingrijpen om de ergste scenario's te vermijden.
 
Volgens Schmidt komt er langzamerhand een einde aan een fase waarin de beurzen buitengewoon veel steun kregen. Een fase waarin onrust en volatiliteit om dezelfde reden zo goed als afwezig waren. In de volgende fase is de steun nog steeds aanzienlijk, maar zullen onrust en schommelingen weer een rol gaan spelen. Maar gezien de algemene omstandigheden moet men schommelingen eerder zien als een kans om goedkoop in te stappen, dan als een signaal om te verkopen. Maar beleggers moeten zich ook realiseren dat de rendementen in de volgende fase nauwelijks kunnen tippen aan de rendementen in de fase die we nu achter ons laten.