BLI: Wereldwijd conjunctuurherstel zet zich voort aan het begin van de zomer

BLI: Wereldwijd conjunctuurherstel zet zich voort aan het begin van de zomer

Outlook
vooruitzicht outlook (2).jpg
  • Dynamische economische groei in de Verenigde Staten en Europa
  • Federal Reserve: geen renteverhoging vóór 2023
  • Dalende overheidsrente
  • Sterk uiteenlopende resultaten op lokale markten

Het wereldwijde conjunctuurherstel zet zich aan het begin van de zomer voort, ondanks de heropleving van de coronapandemie door de opkomst van de deltavariant. Dat schrijven Guy Wagner, Chief Investment Officer van BLI (Banque de Luxembourg Investments), en zijn team in hun maandelijkse analyse ‘Highlights’.

"Hoewel er op sommige plaatsen nog maatregelen van kracht zijn om de epidemie af te remmen, valt het aantal beperkingen best mee en kan de economie zich dan ook verder herstellen, zowel in de productie- als in de dienstensector", zegt Guy Wagner, chief investment officer en bestuurder-directeur van de fondsbeheersmaatschappij BLI - Banque de Luxembourg Investments.

Dynamische economische groei in de Verenigde Staten en Europa

In het tweede kwartaal boekte het Amerikaanse bbp een geannualiseerde groei van 6,5% ten opzichte van het vorige kwartaal. "Hoewel het resultaat licht lager lag dan verwacht, bevestigt deze eerste schatting de sterke herleving als gevolg van het soepele monetaire beleid en de verregaande steunmaatregelen", aldus de Luxemburgse econoom. Tijdens dezelfde periode groeide het bbp in de eurozone geannualiseerd met 2% ten opzichte van het vorige kwartaal, maar met 13,7% ten opzichte van hetzelfde kwartaal in 2020.

Federal Reserve: geen renteverhoging vóór 2023

Het Federal Open Market Committee van de Federal Reserve liet zijn monetaire beleid op zijn vergadering in juli ongewijzigd. Voorzitter Jerome Powell liet optekenen dat hij een betere arbeidsmarkt wou zien alvorens het effecteninkoopprogramma te herzien. Het comité blijft de inflatie beschouwen als een tijdelijk fenomeen. Besprekingen over een toekomstige verhoging van de rente lijken vooralsnog voorbarig, aangezien de meeste leden geen tussenkomst voorzien vóór 2023.

In Europa zet de raad van bestuur van de Europese Centrale Bank zijn soepele monetaire beleid verder, maar bericht hij ook over een nieuwe strategie. Daarbij geldt 2% als symmetrische inflatiedoelstelling en niet langer als absoluut maximum. Guy Wagner: "Dat zou de voornaamste rentevoeten nog langer dan verwacht erg laag moeten houden."

Dalende overheidsrente

Ondanks de terugwijkende inflatiestatistieken is de Amerikaanse overheidsrente zonder aanwijsbare reden sterk gedaald. Ook in de eurozone kromp de langetermijnrente, met name in Duitsland, Frankrijk, Italië en Spanje.

Sterk uiteenlopende resultaten op lokale markten

De beurzen hebben het tweede semester globaal positief ingezet, maar de resultaten op de lokale markten lopen sterk uiteen. Over het algemeen heeft de MSCI All Country World Index Net Total Return zijn goede start volgehouden. In de Verenigde Staten blijven de drie grote indexen groeien naar historische records. De groeimarkten kregen dan weer een hevige klap toen de Chinese beurzen onderuit gingen doordat de Chinese regering haar technologiesector strengere regels oplegde.

"Op sectorniveau verliepen de relatieve rendementen niet lineair: het begin van de maand was behoorlijk gunstig voor de defensieve sectoren, maar daarna veerden de cyclische segmenten dan weer op. Samenvattend kunnen we stellen dat de maandprestaties in de lijn der verwachting liggen", besluit Guy Wagner.