Pim Poppe: Waar zit de stress?

Pim Poppe: Waar zit de stress?

Equity Outlook
Pim Poppe.JPG

Door Pim Poppe, Managing Partner, Probability & Partners

Van de week werd ik op mijn mobiel gebeld door mijn huisbank. Ongevraagd en voor het eerst in vele jaren. Of ik wel wist dat mijn geld in privé en zakelijk op geldrekeningen zat te niksen. Of ik wist dat de negatieve rente op mijn zakelijke rekeningen binnenkort nog negatiever zou worden. Of ik weleens aan beleggen had gedacht. Of mijn huisbank mij een beleggingsvoorstel mocht doen.

Ik vond het wel bijzonder en heb de bank bedankt voor alle aandacht en goede zorgen. Het was ook zonder meer een aardige jongen die me had gebeld. Hij noemde me steeds meneer Poppe en had zich oprecht in mijn zakelijke en privésituatie verdiept. Ik heb daarom de tijd genomen om te luisteren. Daarna heb ik mijn overwegingen met heb gedeeld.

Ik heb uitgelegd dat we in het bedrijf voor alle zekerheid zes maanden vaste kosten aan kas aanhouden en dat ik privé bezig ben mijn huis te verbeteren en daarom inderdaad wat geld op kas heb staan. Verder heb ik uitgelegd dat ik mijn privébeleggingen in 2015 bij de bank heb weggehaald omdat ik niet de gewenste MSCI-wereld-trackers kon krijgen die ik wilde en omdat de vaste en transactiekosten mij te hoog waren.

Met mijn huisbank heb ik desgevraagd ook gesproken over de internetbroker die ik heb gekozen en over de mooie rapportages en analytics die in het pakket zitten: performance meeting, belastingstaten en een risk tool. Gelukkig kreeg ik het compliment van mijn huisbank dat ik er in ieder geval goed over had nagedacht. Dat viel dan weer mee. Het gesprek werd netjes afgesloten met de opmerking dat het mijn eigen beslissing was. Ook dat is natuurlijk fijn.

Dezelfde week werd ik zakelijk gebeld door de CEO van een FinTech-startup. De startup in kwestie is een vermogensbeheerder die voor particulieren geautomatiseerd een strategische asset allocatie gaat bepalen met een module die geautomatiseerd gescreende fondsen en index trackers voorstelt. We hebben meer van dit soort initiatieven gezien. In dit geval was de AFM-vergunning al binnen. De pilot moest snel starten, zodat daarna de grote uitrol kon plaatsvinden. De vraag was of Probability & Partners de Economische Scenario Generator die onder de ALM-module zit, wilde reviewen. Het moest wel binnen drie weken klaar zijn. Aan het einde van de week waren we aan het werk.

Dezelfde week werden de resultaten bekend van de Europese stresstest voor banken. De ECB heeft 89 banken vergeleken: 38 die al in de EBA-test zaten en nog 51 banken die rechtstreeks onder ECB-toezicht vielen. De stresstest is een tweejaarlijks terugkerende exercitie. Ook dit keer was het een klassiek macro-scenario: BBP daalt met 2,7, de lange rente stijgt met 1,2 procentpunt, de vastgoedprijzen dalen met 20% en de werkloosheid loopt op naar bijna 10%. De belangrijkste conclusie was dat vrijwel alle banken goed gekapitaliseerd zijn en een dergelijk macro-economisch scenario goed kunnen doorstaan. Eigenlijk probleemloos.

De grote vraag is natuurlijk of mijn ervaringen en de nieuwsberichten van deze week een kapstok bieden voor enkele ideeën over vermogensbeheer en bankieren. Bij mij overheersen twee gedachten.

Ten eerste denk ik dat de opwaarts druk op assetprijzen nog wel even zal aanhouden, met negatieve rentes op kasgeld en lage financieringskosten voor huizen en andere assets. Dat zal zeker gebeuren als banken de klant actief adviseren meer te beleggen en minder te sparen in het kader van de voor hen negatief renderende spaargelden en de ambitie meer fee-inkomsten te verwerven. Particulieren zullen om die reden denkelijk nog meer zelf gaan beleggen, maar niet noodzakelijkerwijs via het huidige bedieningsconcept van de banken.

Ten tweede zijn de klassieke stresstests voor banken met de macro-scenario’s niet zo spannend meer. Het gaat nu om de businessrisico’s voor banken. Ik weet niet exact hoe business risk-scenario’s eruit moeten zien, maar ik ben in ieder geval serieus geïnteresseerd in de uitkomsten.

Probability & Partners is een Risk Advisory Firm die geïntegreerde risicomanagement en kwantitatieve modelleringsoplossingen biedt aan de financiële sector en aan data-gedreven ondernemingen.