Han Dieperink: Beleggen met het sterkste team

Han Dieperink: Beleggen met het sterkste team

Han Dieperink (Cor Salverius Fotografie) -112_980x600.jpg

Door Han Dieperink, geschreven op persoonlijke titel

Biodiversiteit, letterlijk ‘verscheidenheid van leven’, zorgt voor een krachtig ecosysteem. Een goede belegger streeft dan ook naar maximale diversiteit, in het team en in de portefeuille.
Een ecosysteem is een complex systeem van interacties tussen levende groepen planten, dieren en mensen en de omgeving waarin ze leven. De tegenhanger van een ecosysteem is een monocultuur, bijvoorbeeld een groot maisveld of een sojaplantage. Door gebrek aan variatie zijn monoculturen kwetsbaar voor ziektes en aantasting door micro-organismen. Zodra er een plaag uitbreekt, verspreidt deze zich snel over alle gewassen met dezelfde eigenschappen. Als gewassen ook nog eens genetisch identiek zijn, zijn deze allemaal op dezelfde manier kwetsbaar voor de plaag.
 
Goed functionerende ecosystemen zijn dynamisch en veranderen met de tijd. Ze hebben een veel groter aanpassingsvermogen en kunnen omgaan met onbekende of nieuwe situaties. De hoge biodiversiteit binnen zo’n ecosysteem werkt als een verzekering. Als het ene niet werkt, dan zijn er nog voldoende andere mogelijkheden. Een afname van de biodiversiteit maakt ecosystemen kwetsbaar. Het vernietigen van de habitat, het gebruik van pesticiden, vervuiling, de introductie van exoten en klimaatverandering moeten daarom worden bestreden.
 
Een goed functionerend bedrijf mag ook worden gezien als een ecosysteem. Helaas hebben veel bedrijven de neiging om uniform volgens vaste processen te werken. Creativiteit wordt gezien als risico en buiten de lijntjes kleuren als een doodzonde. Als er wat fout gaat, moeten de fouten worden bestreden met wet- en regelgeving. Dat zijn dan wetten die voor iedereen gelden. Als er een fout zit in zo’n wet, dan zijn al die bedrijven in zo’n systeem opeens ook kwetsbaar. Er is sprake van een systeemfout, iets wat maar moeilijk gerepareerd kan worden door het gebrek aan diversiteit.
 
Toevallig blinkt de financiële wereld uit in wet- en regelgeving. Een gemiddelde ambtenaar hoeft zich aan minder regels te houden dan een medewerker van een financiële instelling. Al die regels maken het systeem inherent zwakker, het aanpassingsvermogen wordt geminimaliseerd. Niets is zo traag als het aanpassen of implementeren van wet- en regelgeving.
 
Toch is het mogelijk om te voldoen aan de wet- en regelgeving en tegelijkertijd te bouwen aan een krachtig bedrijf. Dat kan door bewust te sturen op diversiteit. Dat is namelijk niet verboden. Sterker nog, er zijn landen waar diversiteit via de wet wordt afgedwongen. Succesvolle bedrijven houden er al jaren rekening mee. Ik liep eens door een lange due diligence questionnaire van een grote Zwitserse bank en één vraag viel mij op, namelijk de vraag welk deel van het personeel een CFA-opleiding had voltooid. Ik ging ervan uit dat die score niet hoog genoeg kon zijn, maar het bleek dat een te hoge score meteen een ‘red flag’ opleverde. De reden was een gebrek aan diversiteit. Al die CFA’s denken hetzelfde, zien elkaar in het weekeinde, de kinderen zitten bij elkaar op school et cetera en dat werd gezien als een risico, een indicatie van ‘group think’. Beleggingsteams horen divers te zijn, want juist die moeten zich kunnen aanpassen aan nieuwe situaties. Net als natuurlijk een beleggingsportefeuille, waar diversificatie wel algemeen is geaccepteerd. Nu de rest nog.
 

Attachments