San Lie: Maak van impactbeleggen het nieuwe normaal

San Lie: Maak van impactbeleggen het nieuwe normaal

ESG-investing Impact investing ESG
San Lie-ASN Bank-980x600.jpg

Door San Lie, Head of Portfolio Management bij ASN Beleggingsfondsen

In de financiële sector heeft het woord impact zo’n vijftien jaar geleden zijn intrede gedaan. Impact investing wordt wel gezien als het summum in het spectrum van duurzaam beleggen.

Dat spectrum begint op de meeste plaatjes aan de linkerkant met iets als ‘uitsluiting’, ofwel de meest lichtgroene variant van duurzaam beleggen, om via steeds groenere gradaties als ‘best-in-class’ en ‘ESG-integratie’ te eindigen met de meest donkergroene of meest duurzame variant, ‘impact investing’.

Impact is een van mijn favoriete woorden. De Van Dale geeft aan dit korte, simpele, maar o zo betekenisvolle woord de volgende betekenis: uitwerking, invloed, effect. Het woord impact komt oorspronkelijk uit het Engels waar het tot aan de achttiende eeuw nog exclusief werd gereserveerd voor een natuurkundig verschijnsel als een inslag van een komeet in de aarde of de botsing van twee lichamen die daarmee elkaars toestand veranderen.

Nadien heeft het woord ook een meer overdrachtelijke betekenis gekregen en is het in die zin ook naar de Nederlandse taal overgewaaid, waarbij het Etymologisch woordenboek van het Nederlands aangeeft dat ‘vooral handelingen, ideeën, gebeurtenissen e.d.’ bij ons ‘impact op iets of iemand kunnen hebben of maken.’

Impact investing

Alhoewel er verschillende definities van impact investing de ronde doen, is die van het Global Impact Investing Network (GIIN) toch wel de meest gebruikte: ‘investments made with the intention to generate positive, measurable social and environmental impact alongside a financial return.’

Die definitie bevat best veel elementen, waarbij de termen ‘intentie’, ‘positief’, ‘maatschappelijk rendement’ en ‘meetbaar’ in veel academische papers uitvoerig worden besproken. Vooral het element ‘meetbaar’ is er een waarover veel wordt gedebatteerd en dan vooral over de vraag of jouw actie als belegger nu wel of niet het verschil (lees: impact) maakt.

Want wie of wat bepaalt nou precies of hetgeen jij als belegger doet – met een bepaalde intentie – ook daadwerkelijk impact heeft? En/of hoe weet je dat als jij een bepaalde investering niet doet, een andere belegger dat wel doet?

Alhoewel ik de academische discussie met veel interesse volg, kijk ik er als praktijkman (weliswaar met een academische titel op zak) iets praktischer naar. Wat mij betreft gaat impact investing over het stellen van concrete – duurzame - doelen, het vinden van beleggingen die daarbij passen, het meten van wat de effecten zijn – zowel in positieve als negatieve zin - daar vervolgens transparant over rapporteren, en last but not least: bijsturen waar mogelijk en/of noodzakelijk.

Impact investing gaat verder dan artikel 9

En dat gaat veel verder dan wat nu onder de SFDR-wetgeving ‘artikel 9-fondsen’ zijn. Die worden nu door beleggers als donkergroen gezien, maar ze hebben veelal nog steeds een negatieve impact op zaken als klimaat, biodiversiteit en mensenrechten.

De impact mag dan misschien minder negatief zijn dan veel van hun lichtgroene concullega’s, maar hun absolute impact is nog steeds negatief.

Ambitie mag, nee moet omhoog!

Daar mogen we als sector best ambitieuzer in zijn. Sterker nog: daar moeten we als sector ambitieuzer in zijn. Want we lossen de uitdagingen waar we als wereldgemeenschap voor staan niet op met een klein beetje minder negatieve impact.

De knop moet om. We moeten ons – ook als beleggingsgemeenschap – richten op positieve impact. Niets meer, niets minder.

Impact beleggen het nieuwe normaal

Veel mensen – ook in onze sector – zijn er inmiddels van overtuigd dat ‘duurzaam beleggen’ het nieuwe normaal is. Ze verwijzen dan meestal naar een van de lichtgroene varianten.

Dat is mooi, en in ieder geval al een stuk beter dan vijf à tien jaar geleden. Maar ik zeg: laat impact investing het nieuwe normaal worden.

San Lie is Hoofd Portfoliomanagement bij ASN Beleggingsfondsen. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.