T. Rowe Price: ESG speelt grotere rol bij Aziatische bedrijfsobligaties

T. Rowe Price: ESG speelt grotere rol bij Aziatische bedrijfsobligaties

ESG-investing Fixed Income Asia ESG
Asia

In Europa is verantwoord beleggen al gemeengoed aan het worden, maar ook in Azië neemt het belang ervan toe. De integratie van ESG-factoren in beleggingsbeslissingen heeft aan erkenning gewonnen als een belangrijke methode voor het beheer van neerwaartse risico's en als een drijvende kracht achter rendementen

Specifiek voor obligatiebeleggingen verwacht 60% van de regionale beleggers in Azië dat governance-kwesties de rendementen op bedrijfsobligaties in 2022 zullen beïnvloeden, terwijl meer dan twee op de vijf beleggers verwacht dat milieu- en sociale factoren een rol zullen spelen.

Sheldon Chan, Portfolio Manager, Asia Credit Bond Strategy bij T. Rowe Price, verwacht dat het ESG-beleggen in Azië zich sterk zal blijven doorontwikkelen, aangezien het zich nog in een vroeg ontwikkelingsstadium bevindt. Hoewel Azië achterloopt voor wat betreft ESG-integratie of het toepassen van duurzame doelstellingen op beleggingsmandaten, heeft deze regio een voortrekkersrol gespeeld op het gebied van maatschappelijk verantwoord investeren met betrekking tot islamitisch financieren.

Chan verwacht dat de uitgifte van duurzame obligaties in Azië snel zal toenemen naarmate ESG-beleggingen een steeds belangrijkere prioriteit worden voor zowel vermogensbeheerders als -eigenaars. Ook Azië's streven naar duurzaamheid en vermindering van de afhankelijkheid van fossiele brandstoffen kan een stimulans zijn voor meer duurzame emissies.

Wat Aziatische obligaties betreft, meent Chan dat de integratie van ESG-overwegingen in een fundamenteel, bottom-up onderzoeksproces kan helpen om kwalitatief hoogstaande, vooruitdenkende bedrijven te identificeren - bedrijven met betere vooruitzichten op duurzaamheid op lange termijn en, op hun beurt, potentieel voor betere kredietrisicoprofielen. Belangrijker nog is dat deze ESG-integratie voorziet in downside risk management van de beleggingen.

ESG-factoren helpen om downside te beheersen

Chan meent dat het opnemen van ESG-factoren in het beleggingsproces van T. Rowe Price, naast financiële, waarderings-, macro-economische en andere fundamentele factoren, consistent is met de centrale missie om cliënten te helpen hun financiële langetermijndoelen te bereiken.

De filosofie van T. Rowe Price is dat ESG-factoren een andere belangrijke component in het besluitvormingsproces zijn en niet de enige drijfveer van een beleggingsbeslissing zijn, noch los van meer traditionele analyses in gezien kan worden.

Asia Credit Bond-strategie hanteert een volledig geïntegreerde ESG-benadering

Om een positie te verdienen in de Asia Credit Bond Strategy van T. Rowe Price, doorloopt een potentiële belegging de volgende drie stappen: (1) fundamentele analyse (2) betrokkenheid van emittenten en (3) portefeuilleconstructie. Belangrijk is dat de ESG-analyse in dit hele proces is geïntegreerd.

Fundamentele analyse:

T. Rowe Price meent dat de beste beleggingsbeslissingen worden genomen wanneer meerdere perspectieven in het onderzoeksproces worden overwogen. Daarom werken obligatieanalisten samen met analisten van Responsible Investing (RI) om ESG-overwegingen op te nemen in zowel kwalitatieve als kwantitatieve analyses.

T. Rowe Price maakt gebruik van het Responsible Investing Indicator Model (RIIM), een eigen instrument dat door de ESG-specialisten van T. Rowe Price zelf is ontwikkeld om haar beleggingsuniversum te screenen op risico's en kansen op het gebied van verantwoord beleggen.

Het RIIM kan momenteel het RI-profiel van ongeveer 15.000 ondernemingen analyseren.

Betrokkenheid van emittenten:

Obligatieanalisten onderhouden routinematig een dialoog met managementteams van emittenten om op de hoogte te blijven van beleggingsthema's en om potentiële risico's te identificeren. Dit gebeurt vaak samen met de RI-analisten en andere belanghebbende partijen (bv. aandelenanalisten, sectorspecialisten, portefeuillebeheerders) om de kwaliteit van de verzamelde informatie te optimaliseren.

Op deze manier wil T. Rowe Price een drijvende kracht achter verandering zijn en proactieve emittenten die blijk geven van een aanpak om potentiële verplichtingen als gevolg van ESG-risico's tot een minimum te beperken, ondersteunen.

Portefeuilleconstructie:

De Asia Credit Bond Strategy volgt een transparant en consistent proces om posities te beoordelen. Het proces wordt ondersteund door overtuigingsscores van analisten, kredietratings en de beoordeling van ESG-overwegingen. De portefeuillebeheerder weegt de blootstelling aan factoren op portefeuilleniveau af, met inbegrip van de ESG-risico's.

ESG-integratie in de praktijk

Het meewegen van ESG-factoren heeft T. Rowe Price geholpen om bepaalde kwaliteitsondernemingen te identificeren die een aantrekkelijk risico-rendementspotentieel bieden.

Zo is de Asia Credit Bond Strategy belegd in een Filippijns nutsbedrijf, dat ambitieuze doelstellingen heeft voor de uitbouw van zonne-, wind- en geothermische capaciteit, en tegelijk belangen in oude thermische activiteiten heeft verkocht. Het bedrijf biedt een aantrekkelijke beleggingskans gezien zijn toekomstgerichte aanpak en uitgebreide informatievoorziening, naast fundamentele overwegingen, waaronder een verbeterde leverage en goede reputatie bij beleggers.

Een andere beleggingspositie is een leverancier van voedingsproducten in China, die marktleider is op zijn gebied. Het management van het bedrijf heeft duidelijk laten zien dat het de CO2-uitstoot wil terugdringen en ook het welzijn van de werknemers wil verbeteren. De investeringsbeslissing werd ondersteund door de duidelijke duurzaamheidsstrategie van het bedrijf, evenals door zijn consistente track record van stabiele groei en positieve vrije cashflow.