Andy Langenkamp: Kijk uit voor vals optimisme

Andy Langenkamp: Kijk uit voor vals optimisme

Andy Langenkamp_980x600.jpg

Door Andy Langenkamp, Senior Political Analyst bij ECR Research

De meeste analisten gaan ervan uit dat de economische groei voorlopig hoog tot zeer hoog zal blijven en dat aandelen zullen doorstomen, ondanks de recordhoogtes waarop ze al staan. Ze drinken van een positiviteitscocktail met twee bedenkelijke ingrediënten.

Het optimisme van de analisten steunt op drie pijlers:

  • Het vertrouwen dat met de vaccinatiecampagnes de coronacrisis in de tweede helft van dit jaar grotendeels bedwongen is.
  • De verwachting dat overheden grootschalig fiscaal zullen blijven stimuleren.
  • De overtuiging dat centrale banken hooguit het monetaire gaspedaal iets minder diep zullen intrappen, maar dat ze zeker niet op de rem zullen gaan staan.

Renteverhoging op komst

Onze economen denken dat de Fed de rente volgend jaar al moet verhogen. De centrale bank zal waarschijnlijk echter ‘too litte too late’ doen, vanwege de angst dat de combinatie van afgebroken groei, schuldenbergen en relatief weinig ammunitie in de monetaire wapenkist funest zal zijn voor de economie. Met andere woorden: een inflatiebeleid is het meest waarschijnlijke scenario.

Tegenvallende uitrol vaccins

Het hierboven beschreven pad gaat uit van effectieve coronabestrijding en aanzienlijke fiscale stimulering. Wat betreft de pandemie is er veel om positief over te zijn. De Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk gingen als een speer met inenten en in Europa zijn de campagnes nu ook op gang gekomen. Het Verenigd Koninkrijk laat bovendien zien dat, als de vaccinaties eenmaal massaal zijn uitgerold, het virus inderdaad bedwongen kan worden. Hoopgevend is ook dat de op dit moment belangrijkste producent – Pfizer samen met BioNTech – veel meer kan produceren dan aanvankelijk gedacht.

Maar de wereld is voorlopig nog niet door de coronacrisis heen. We zien nu waarvoor we vorig jaar al een aantal keren waarschuwden: een enorme kloof tussen veelal rijke economieën en opkomende landen als het aankomt op vaccineren. Belangrijke opkomende landen – waaronder Argentinië, Brazilie, India en Turkije – worden nog volop gegeseld door het virus. Vaccineren gaat ook enorm traag: in India, Brazilië en Turkije worden respectievelijk gemiddeld 0,17; 0,24 en 0,43 prikken per 100 inwoners per dag gezet. En vaak ook niet met de beste vaccins.

Naast de opkomende landen zit ook een aantal rijkere landen in Azië met enorm lage vaccinatiegraden – waaronder Japan en Zuid-Korea. Daarnaast kan vaccinscepsis in bijvoorbeeld de Verenigde Staten en Frankrijk nog een probleem worden.

Temper je optimisme!

Gezien het bovenstaande moet ervoor gewaakt worden dat financiële markten te positieve inschattingen maken wat betreft het herstel in de tweede helft van dit jaar. Aandelen zijn nu veelal ‘priced for perfection’.

Beleggers gaan ook uit van rooskleurige aannames op het politieke vlak. Zij nemen blindelings aan dat overheden zullen blijven stimuleren tot de economische weg omhoog vrij stevig is ingeslagen. Hierbij passen de nodige voorbehouden. De verwachtingen van de Amerikaanse president Biden en Italiaanse premier Draghi zijn veel te hooggespannen en andere Europese leiders, zoals de Britse premier Johnson en de Franse president Macron, kampen met de nodige interne problemen.

Naast risico’s in individuele landen speelt ook het toenemend door geopolitieke overwegingen ingegeven protectionisme/mercantilisme, waarbij met name de spanningen tussen het Westen en China oplopen, met alle gevolgen van dien voor onder andere de aanvoerlijnen en de inflatie.

Op de korte tot middellange termijn is er een gerede kans dat de pandemie en politieke ontwikkelingen zich minder positief ontvouwen dan waar beleggers nu van uitgaan. Deze tegenvallers kunnen de aanzet vormen voor een correctie op aandelenbeurzen en een verzwakking van EUR/USD, waarvoor onze economen al een tijdje waarschuwen.